Familie-weekend in Delft

15 en 16 juni 2013

Het Gratama weekend werd gehouden in Delft, en wel in Hotel “De Plataan” als basis voor het doen van allerlei andere bezigheden. Na het inchecken en parkeren op het eigen terrein kon een ieder naar zijn/haar kamer. Een uniek Hotel in het hartje van Delft met thema kamers die “bijzonder en uniek” zijn. De eigenaars Hans en Marja verwelkomden ons en stonden ons met raad en daad terzijde.

Hotel de Plataan
Hotel de Plataan

Cafe de Verbeelding
Cafe de Verbeelding

Op GPS tocht
Op GPS tocht

Opdrachten tijdens de tocht
Opdrachten tijdens de tocht

Mooi weer in Delft
Mooi weer in Delft

Science Centre Delft
Science Centre Delft

De ontvangst was vanaf 10.30 uur in het Hotel, waar een ieder werd ontvangen met een kop koffie/ thee o.i.d. en wat lekkers in de vorm van diverse koeken. Nadat een ieder aangekomen was en er gezellig weer wat werd bijgepraat was het om ca. 11.45 uur tijd om te vertrekken naar de lunch plaats. Een uitgebreide lunch voor jong en oud en ook voor de vegetarische onder ons werd geserveerd door Ward, de eigenaar van “De Verbeelding”. Soep, broodjes met vlees, kroket, gezond enz. enz. waren in voldoende mate aanwezig en vonden gretig aftrek. Tijdens de lunch werd er – zoals gebruikelijk –kort vergaderd. Geboortes, overlijdens berichten werden gememoreerd en er werd ook uiteen gezet dat de kosten de afgelopen jaren wel gestegen zijn maar de inkomsten achter blijven.

Er werd dan ook besloten om de contributie en weekend/dag bijdragen met – geringe – bedragen te verhogen. Hiermede komen we de Stichting tegemoet ( die steunt ons gelukkig in zeer royale mate) en zorgt ook voor een “binding” met de club.

Evert memoreerde dat de contributie inkomsten minder belangrijk zijn daar de Stichting in haar statuten een bepaalde verplichting heeft t.a.v. de Gratama’s. De vz van de Vereniging beaamde dit doch stelt dat er een binding en gebaar dient te zijn naar de leden en de Stichting….. immers na ca. 17 jaar hetzelfde bedrag te vragen aan de familie is het nu tijd – en niet vreemd - om dit iets bij te stellen. Een ieder kon zich hier in vinden.

Na de lunch en vergadering was het tijd voor de middag activiteit. Oetske had geregeld dat er groepjes werden geformeerd die – voorzien van een tablet en opdrachten – zich een weg moesten banen door Delft. Ondertussen begon de zon steeds meer te schijnen en dat maakt zo’n weekend extra prettig. Pittige en vooral ook “instink” vragen werden steeds op het tablet geprojecteerd en moesten – soms binnen zeer korte tijd – opgelost worden. Zonder i-Phone kom je tegenwoordig nergens blijkt……

Halverwege werd er een biertje/ fris o.i.d. gedronken op de “beestenmarkt” bij de pub “Bellevue”. Hier werden de tussen standen bekend gemaakt en het sein gegeven voor de laatste opdrachten. Om ca. 17.00 uur was een ieder weer bij het Hotel, hier werden de winnaars van deze opdrachten bekend gemaakt, werd er gezellig nagepraat en een wijntje gedronken.

Om 18.15 uur werden we verwacht bij de chocolaterie/lunchroom “Leonidas” waar we werden ontvangen door Loes van Damme en haar personeel. Hier werden we verrast op een High Wine…… 5 gangen met lekkere hapjes en wijn. Ook voor de kleintjes was er voldoende (kroketje/frikandel/patat enz.) Als drank uiteraard …fris! Hier kwamen nog het gezelschap aanvullen Helenus met twee zoons. Mooi dat er ook diverse jongeren aanwezig waren………..dat is ook het streven van de Vereniging om “meer jeugd” te betrekken bij haar activiteiten. Een uitstekende High Wine en zeer gezellige avond - met dank aan het personeel van Loes – maakte dat het al snel 22.00 uur werd. De gang naar het Hotel werd ingezet en een enkeling nam daar nog een afzakkertje.

Na een goede nachtrust …tijd voor het ontbijt. Voor een ieder was er voldoende ook qua assortiment. Om ca. 10.00 uur deelde de voorzitter mede dat voor de liefhebbers er om 11.00 uur een rondleiding gepland stond bij het museum van de Delftse Universiteit. Velen zijn daar naar toe gekomen en van enkele hebben we na het ontbijt “afscheid” genomen. Een zeer interessante rondleiding/uitleg binnen het museum en een mogelijkheid om zelf in een flightsim te zitten of een “gebouw” te bouwen en te zien of het aardschok bestendig, autorijden en ballen vangen in een soort van ballenbak maakte deze ochtend voor jong en oud interessant en actief. Hierna was het weekend echt ten einde!.

We namen “afscheid” van elkaar en wenste een ieder weer een veilige thuisreis toe. Ik denk te mogen stellen dat een ieder (jong en oud) het naar ’t zin heeft gehad en we terug kunnen kijken op een reuze gezellig en goed weekend met uitstekend weer.

Dank jullie voor de gezelligheid. Tot………..volgend jaar dus!

Rob Gratama, Vz Gratama Vereniging

Voor andere verslagen: Bijeenkomst