Projecten

Hieronder staan een aantal projecten beschreven waarbij de Gratama Stichting betrokken is (geweest) en die op internet terug zijn te vinden.

Het kerkvoogdenboek van Roderwolde (G.J. Dijk)
Het kerkvoogdenboek van Roderwolde

Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1538-1608 - Rekening en verantwoording

Gratama Reeks – 1 G.J. Dijk - van Eerden,2002, Aantal pagina's 152, Druk 1. ISBN 902323832X
Webshop Drents Archief
In de hightech depots van het Drents Archief liggen vele eeuwenoude schatten hunkerend te wachten op de eerste aanraking door een liefdevolle lezer. Het wachten is op de ondernemende ontdekkingsreiziger, die de moeite neemt om zich te oriënteren op moeilijk toegankelijke bronnen van de Drentse geschiedenis en deze na intensieve voorbereidingen in kaart wil brengen. Zo'n ontdekkingsreizigster is mevrouw G.J. van Dijk-van Eerden, de auteur van deze publicatie. Zij bleef niet steken in de individuele sensatie van de ontdekking van een historische bron, maar wierp zich met vasthoudendheid op de arbeidsintensieve openlegging voor een breed publiek. Juist voor dat doel hebben de Stichting Vrienden van het Drents Archief en uitgever Koninklijke Van Gorcum BV in Assen het lofwaardige initiatief genomen tot het opzetten van een bronnenreeks en kan met deze eerste publicatie het zestiende-eeuwse kerkvoogdenboek van Roderwolde op een aantrekkelijke manier toegankelijk worden gemaakt.

Reuzen op reis-Handschrift Schoemaker-Een achtiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis
Reuzen op reis-Handschrift Schoemaker

Reuzen op reis Handschrift Schoemaker - een achtiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis

Gratama Reeks – 2 J.Bos (red.), F.R.C. Burghardt, J.K.H. van der Meer en F. Timmerman, 2004, Aantal pagina's 204, Druk 1, ISBN 90 232 4045 6
Webshop Drents Archief
In de geschiedschrijving van Drenthe hebben een paar ‘reuzen’ een belangrijke rol gespeeld, zoals de zeventiende-eeuwer Johan Picardt, met recht de eerste geschiedschrijver van Drenthe genoemd. In zijn visie konden de grote steenhopen in het Drentse land alleen door rijzige reuzen opgeworpen zijn. Reuzen en witte wieven hebben dan ook lang de denkwereld van de Drenten bevolkt.

Dat gold zeker niet voor de ondernemende Amsterdamse textielkoopman Andries Schoemaker, die in 1732 door Drenthe reisde om zijn honger naar historische kennis te stillen. In het gezelschap van de tekenaars Cornelis Pronk en Abraham de Haen documenteerde hij vele landstreken. Zo trokken zij in de zomer van 1732 als ‘reuzen op reis’ door Drenthe, vergezeld door de dienstmeid Geesien Arends. Als een ware ontdekkingsreiziger verzamelde Schoemaker alles wat over Drenthe van belang was. Uit zijn nagelaten handschrift komt een ‘verlicht’ man naar voren, die niets moest hebben van trivialiteiten als stenengooiende reuzen en rond grafheuvels dansende witte wieven.

Met deze publicatie wordt het Handschrift Schoemaker op een aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt, waarvoor veel reuzenwerk is verricht door de inleider Jan van der Meer, de transcribent Frits Burghardt, de vertaler Frederik Timmerman en de bewerker en eindredacteur Jan Bos.

Deze bronnenreeks over Drentse schatten verschijnt onder de naam Gratama Reeks als hommage aan een aantal illustere leden van de familie Gratama, die bestuurlijk en rechtshistorisch hun bijdrage aan de Drentse geschiedenis hebben geleverd. Vanuit haar streven het wetenschappelijk archiefonderzoek te bevorderen, treedt de Gratama Stichting op als hoofdfinancier van deze bronnenreeks. Daarnaast werd deze tweede publicatie mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, het NOT-Fonds en het Drents Archief.

Deze tweede publicatie van de Gratama Reeks geeft niet alleen een indringend beeld van de leefwereld van de achttiende-eeuwse Drenten, maar ook van het denkraam van de ontdekkingsreiziger Andries Schoemaker, een ‘reus op reis’ door de Olde Landschap.

Opgravingen in Berenike, Egypte
Opgravingen in Berenike

Opgravingen in Berenike, Egypte

The Berenike Project (1994-2001)
“Met behulp van de Gratama Stichting, Philips Egypte en Mallinson Architects London, hebben we een nieuw elektriciteitssysteem in Berenike kunnen laten aanleggen.”
Ancient Port Offers Modern Trade Lessons
Research by Sidebotham and Wendrich is supported by the Netherlands Organization for Scientific Research, Foundation for History, Archaeology and Ancient History; the National Geographic Society; the Samuel H. Kress Foundation; the American Philosophical Society; the University of Delaware; Ilford; Leids Universiteits Fonds; Gratama Stichting; Queens University Belfast; the Egypt Exploration Society; the Stichting Berenike Foundation and private donors.

logo WAHO
logo WAHO

WAHO stichting voor jonge hoog opgeleide vrouwen in de WAO

RUG - Cortisol remt herinneren van plezier
Mattie Tops (Eindhoven, 1967) studeerde psychologie in Nijmegen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de basiseenheden Psychiatrie en Experimentele en Arbeidspsychologie en de onderzoeksschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN). Het onderzoek is medegefinancierd door NWO (prioriteitsprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie), de Gratama stichting, Pfizer B.V. en Organon International B.V. Tops promoveert tot doctor in de medische wetenschappen bij prof.dr. J. Korf, prof.dr. T.F. Meijman en prof.dr. J.A. den Boer. De titel van het proefschrift is Inhibition of approach. Cortisol-mediated mechanisms in affect and depression. Momenteel is Tops postdoc bij Experimentele en Arbeidspsychologie.

Logo Olympiade
Logo Olympiade

Wiskunde Olympiade

TUE Opgaven Wiskunde Olympiade Het lijkt erop dat meer ‘reclame’ voor de Olympiades vruchten afwerpt. Die reclame heeft voor wiskunde de vorm gekregen van een boek met de titel “De Nederlandse Wiskunde Olympiade, 100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden”. Dat boek is cadeau gegeven aan alle leerlingen die hebben meegedaan aan de eerste ronde. De uitgave is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Wiskids Project, Dr. A.H. Hoekstra †, het Wiskundig Genootschap, De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde en de Gratama Stichting.

Terug naar Stichting