GRATAMA VERENIGING

rob Gratama (voorzitter)
Rob

Jochem Gratama
Jochem

Oetske Gratama
Oetske

Gilian Gratama van Andel (Penningmeester)
Gilian

Sanne Gratama van Andel (Redactie GrataMare)
Sanne

De Gratama Vereniging organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle Gratama’s. Op Bijeenkomst vind u het verslag van de afgelopen Gratama-dag in Utrecht en ook verslagen van de voorgaande jaren.

De vereniging wordt momenteel bestuurd door Rob Gratama (voorzitter),Oetske Gratama, Gilian Gratama van Andel (penningmeester),Jochem Willinge Gratama en Sanne Gratama van Andel (redactie Gratamare). Verder in de redactie Gratamare Reinier Gratama.

Alle Gratama’s kunnen lid worden en ontvangen naast een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst ook de GrataMare. De contributie bedraagt EUR 20.00 per gezin, alleenstaanden EUR 12,50 en EUR 10,- voor studenten. Rekening Gratama Vereniging NL13INGB0005621130.

Verder kunt u hier de Stamboom vinden, verenigingsstukken, en een beschrijving van een aantal archiefstukken.