PmWikiNl/TekstopmaakRegels - PmWikiNl/TipsForEditing
Paragraaf: voor een nieuwe paragraaf, druk 2 keer op de Enter toets; gebruik -> om in te springen.
Lijsten: * voor puntenlijst, # genummerde lijst, :term:definitie voor een definitie lijst.
Nadruk: ''Schuin'', '''Vet''', '''''Schuin en vet''''', @@typewriter@@ (g e s p a t i e e r d)
Links: [[andere pagina]], [[http://www.voorbeeld.nl]], of SamengevoegdeHoofdletterWoorden`
Groepen: [[Groep/Pagina]] toont Pagina, [[Groep.Pagina]] toont Groep.Pagina

Gebruik: !, !!, !!! voor koppen, ---- horizontale lijnen
Wijzig Formaat: [+...+] is groter, [-...-] is kleiner

Voorkom opmaak: [=...=]
Nieuwe regel: \\ of [[<<]]