Het Gratama-gat in Vierhouten

Grata-Mare september 2001 Seerp Een van de vele gebouwen die Ir. Jan Gratama, architect, schilder en tekenaar (1877-1947) heeft ontworpen is het Kamphuis van de Vereniging van Nederlandsche Gymnasiasten in Vierhouten. Het feit dat zijn neef Jan Willem vanaf de oprichting van die Vereniging in 1908 en bij de stichting van het Kamphuis intensief betrokken was, zal aan die opdracht niet vreemd zijn geweest. Tijdens de sloop van het oude huis, dat voor het nieuwe gebouw moest wijken, werd een fotogenieke doorbraak in een van de muren gepleegd. In het tweede gat van links zien wij van links naar rechts Dora Gratama (1906-2001), Jan Gratama en Jan Willem Gratama (1896-1975). De eerste steen voor het nieuwe huis werd in 1928 gelegd door Anna Geertruida, dochter van genoemde Jan Willem.

Het Gratama-gat in Vierhouten: In het tweede gat van links zien wij van links naar rechts Dora Gratama (1906-2001), Jan Gratama en Jan Willem Gratama (1896-1975).
Het Gratama-gat in Vierhouten

Het Kamphuis van de Vereniging van Nederlandsche Gymnasiasten in Vierhouten.
Tekening van het Kamphuis van de Vereniging van Nederlandsche Gymnasiasten in Vierhouten.

Terug naar Gratamare