Home Genealogie Seerp Sybrands
 

Generatie I
 
1Seerp Sybrands; geboren tussen 1 jan 1540 en 31 dec 1540, Burger te Harlingen 1581, overleden tussen 5 aug 1605 en 12 nov 1605.
Hij trouwde (1) tussen 1 jan 1540 en 1 jan 1584 te Koopman te Harlingen met Magdalena Folckers.
  Kinderen:Rins Seerps [2.1]
Wybrants Seerps [2.2]
Reynske Seerps [2.3]
Taatske Seerps [2.4]
Sybrant Seerps [2.5]
Sytske Seerps [2.6]
Doecke Seerps [2.7]
1584:Tjepke Seerps [2.8]
Hij trouwde (2) met Doed Gatzes.


Generatie II
 
2.1Rins Seerps.
Hij trouwde 1 jan 1586 met Lieuwe Aesges.

2.2Wybrants Seerps; overleden 30 april 1645.
Hij trouwde met Bauck Dirks, overleden 30 dec 1626.
  Kinderen:Grietje Wybrants [3.1]
Sybrand Wybrandts [3.2]

2.3Reynske Seerps; overleden 2 mrt 1648.
Zij trouwde 1598 met Foppe Uyftes, geboren te Franeker.

2.4Taatske Seerps.
Zij trouwde met Jan Jans.

2.5Sybrant Seerps.
Hij trouwde met Atke Edes, dochter van Ede Reyns.
  Kinderen:1596:Seerp Sybrants [3.3]
Magdalena Sybrants [3.4]
Pietrick Sybrants [3.5]

2.6Sytske Seerps.
Hij trouwde met Foppe Edes, dochter van Ede Reyns.

2.7Doecke Seerps; overleden tussen 10 mrt 1606 en 26 juni 1606.
Hij trouwde met Tied Sipkes.
  Kinderen:1600:Magdalena Doeckes [3.6]
1602:Folckert Doeckes [3.7]
1604:Sjouck Douckes [3.8]

2.8Tjepke Seerps; geboren tussen 1 jan 1584 en 31 dec 1584, brouwer te Harlingen, overleden tussen 24 juni 1624 en 29 nov 1627.
Hij trouwde tussen 1 jan 1608 en 31 dec 1608 met Geertje Martens, geboren tussen 1 jan 1589 en 31 dec 1589, overleden 16 jan 1642, dochter van Marten Pybes en Geertje Jans (Hannema).
  Kinderen:1608:Marten Tjepkes [3.9]
1620:Geertje Tjepkes [3.10]
1622:Seerp Tjepkes (Gratama) [3.11]


Generatie III
 
3.1Grietje Wybrants; overleden tussen 17 jan 1677 en 11 mei 1678.
Zij trouwde (1) 5 juni 1625 te Harlingen met Salomon Tjaerts Bonck, zoon van Tjaert Sivers en Geert Tjallings.
Zij trouwde (2) 1 mrt 1632 te Harlingen met Johan Reyns.
Zij trouwde (3) met Sydtse Tjercx.
Zij trouwde (4) met Lammert Claessen, overleden 1 april 1679.

3.2Sybrand Wybrandts.

3.3Seerp Sybrants; geboren tussen 1 jan 1596 en 31 dec 1596, overleden tussen 1 mei 1636 en 1 feb 1643.
Hij trouwde (1) met Trijntje Andries, overleden 28 feb 1624.
Hij trouwde (2) met Eelck Andries, overleden 29 jan 1643.

3.4Magdalena Sybrants; overleden tussen 19 mrt 1630 en 8 juli 1633.
Zij trouwde met Isbrant Thuenis, overleden tussen 29 mrt 1632 en 27 feb 1633.

3.5Pietrick Sybrants; overleden tussen 1 feb 1660 en 28 feb 1660.
Hij trouwde met Hessel Fridses (Hingst), overleden tussen 27 april 1649 en 9 mrt 1650, dochter van Frids Hessels en Sydske Wybes.
  Kinderen:1680:Attie Hessels (Hingst) [4.1]

3.6Magdalena Doeckes; geboren tussen 1 jan 1599 en 31 dec 1600.
Zij trouwde met Pieter Fransen, overleden 22 nov 1650.

3.7Folckert Doeckes; geboren tussen 1 jan 1601 en 31 dec 1602, overleden 17 mei 1637.

3.8Sjouck Douckes; geboren tussen 1 jan 1603 en 1 jan 1604.
Zij trouwde met Pytter Heeres(Galama).

3.9Marten Tjepkes; geboren tussen 1 jan 1608 en 31 dec 1608, koopman en brouwer te Harlingen, overleden tussen 1 jan 1669 en 31 dec 1672.
Hij trouwde 13 aug 1643 te Harlingen met Attie Hessels (Hingst) [4.1].
  Kinderen:Sybren Martens [5.1]
Pyttie Martens [5.2]

3.10Geertje Tjepkes; gedoopt 27 april 1639 te Harlingen, overleden tussen 7 sep 1652 en 14 juni 1653.
Zij trouwde (1) 21 mrt 1642 te Harlingen met Douwe Jansen Swingma, geboren te Wijnaldum, zoon van Jan Gerbens Swingma.
Zij trouwde (2) 2 mrt 1651 te Harlingen met Foppe Tjerks Romeda, geboren te Franeker, overleden tussen 15 mei 1656 en 28 okt 1656.

3.11Seerp Tjepkes (Gratama); geboren tussen 1 jan 1622 en 31 dec 1622, koopman en meester tichelaar te Almenum (onder Harlingen), later te Harlingen, overleden tussen 1 jan 1676 en 31 dec 1676 te Harlingen.
Hij trouwde (1) 12 sep 1647 te Harlingen met Grietje Jilles, dochter van Jilles Braerdt en Trijntje Bauckes.
Hij trouwde (2) 7 sep 1655 met Jancke Jacobs, geboren 1 jan 1624 te Harlingen, overleden 15 sep 1690 te Harlingen, dochter van Jacob Pieters Scheltinga en Trijntje Clases Leijenaar.
  Kinderen:1658:Geertje Seerps Gratama [4.2]
1660:Trijntje Seerps Gratama [4.3]
Jacob Seerps Gratama [4.4]
1664:Tjepke Seerps Gratama [4.5]


Generatie IV
 
4.1Attie Hessels (Hingst); geboren tussen 1 jan 1680 en 31 dec 1680 te Harlingen.
Zij trouwde 13 aug 1643 te Harlingen met Marten Tjepkes [3.9].
  Kinderen:Sybren Martens [5.1]
Pyttie Martens [5.2]

4.2Geertje Seerps Gratama; geboren tussen 1 jan 1658 en 31 dec 1658 te Harlingen, overleden tussen 1 jan 1692 en 31 dec 1698.
Zij trouwde 31 mrt 1653 te Harlingen met Jacob Meyles Ollema, geboren tussen 1 jan 1660 en 31 dec 1660, overleden tussen 1 sep 1711 en 30 sep 1711 te Harlingen, zoon van Meyle Uilckes.

4.3Trijntje Seerps Gratama; gedoopt 2 aug 1690 te Harlingen, overleden tussen 1 jan 1698 en 31 dec 1717.
Zij trouwde 23 mei 1685 met Tjeerd Tjeerds van der Vorm (From), overleden tussen 1 jan 1720 en 31 dec 1728, zoon van Tjeerd Bouwens en Lutske Sjoerds Eesma.

4.4Jacob Seerps Gratama; scholier te Franeker 1669, jong gestorven..

4.5Tjepke Seerps Gratama; geboren tussen 1 jan 1664 en 31 dec 1664, koopman en meester tichelaar te Grettingaburen (onder Harlingen), burgervaandrig te Harlingen, eigenaar van de zate te Midlum, overleden tussen 1 jan 1708 en 31 dec 1708.
Hij trouwde tussen 1 jan 1694 en 31 dec 1694 te Berlikum(Menaldumadeel) met Saapke Folkerts (van) Gelder, geboren te Berlikum(?), overleden tussen 1 juni 1729 en 30 jun 1729 te Grettingaburen, dochter van Folkert Eernstes en Aeltgen Cornelis (van Gelder).
  Kinderen:1695:Seerp Tjepkes Gratama [5.3]


Generatie V
 
5.1Sybren Martens; brouwer te Harlingen, overleden tussen 1 jan 1674 en 31 dec 1679.
Hij trouwde 2 juli 1670 te Harlingen met Jetske Sybouts.
  Kinderen:1670:Sybout Sybrens [6.1]

5.2Pyttie Martens.
Zij trouwde 1 feb 1676 te Harlingen met Ruyrd Sybes Bontekoe, zoon van Sybe Ruyrds.

5.3Seerp Tjepkes Gratama; gedoopt 23 okt 1695 te Hasrlingen, koopman en meester tichelaar te Grettingaburen, overleden 1 jan 1702 te Grettingaburen.
Hij trouwde 4 jan 1722 te Harlingen met Aukjen Symens Redsma, geboren te Harlingen, overleden tussen 1 aug 1729 en 31 aug 1729 te Harlingen, dochter van Symen Fockes(van Esta) en Sjoukjen Doeckes Galama.
  Kinderen:1724:Tjepke Gratama [6.2]


Generatie VI
 
6.1Sybout Sybrens; geboren tussen 1 jan 1670 en 31 dec 1670.
Hij trouwde 10 mei 1696 met Trijntje Jarigs Adema.

6.2Tjepke Gratama; geboren tussen 1 jan 1724 en 31 dec 1724 te Grettingaburen, koopman en meester tichelaar te Grettingaburen, overleden tussen 11 feb 1771 en 8 dec 1772 te Harlingen.
Hij trouwde 28 aug 1746 te Harlingen met Rinske Donker, overleden 25 feb 1773 te Harlingen, dochter van Jan Pieters Donker en Trijntje Haselaar.
  Kinderen:1752:Aurelia Gratama [7.1]
1755:Catharina Gratama [7.2]
1757:Seerp Gratama [7.3]
1760:Jan Tjepkes Gratama [7.4]
1764:Tjepke Tjepkes Gratama [7.5]


Generatie VII
 
7.1Aurelia Gratama; gedoopt 1 aug 1752 te Harlingen, overleden 27 juli 1818 te Harlingen.
Zij trouwde 11 feb 1770 te Harlingen met Pieter Tetrode, overleden 8 nov 1803 te Leeuwarden, zoon van Pieter Tetrode en Wytske Hiddema.

7.2Catharina Gratama; geboren 27 mrt 1755 te Harlingen, overleden 13 sep 1824 te Leeuwarden.
Zij trouwde 16 feb 1772 te Harlingen met Gajus Andrae, geboren 21 okt 1742 te Blija(Ferwerderadeel), overleden 6 jan 1799 te Harlingen, zoon van Daniel Hermannus Andreae en Taetske Margaretha Beucker.

7.3Seerp Gratama; gedoopt 17 okt 1757 te Harlingen, j.u.d., advocaat Hof van Friesland, koopman te Harlingen, kapitein van de schutterij te Harlingen, hoogleraar in het Romeins recht te Harderwijk, daar, overleden 19 sep 1837 te Groningen.
Hij trouwde 22 juni 1783 te Harlingen met Aafke Talma, geboren 25 aug 1762 te Harlingen, overleden 25 aug 1762 te Roderwolde (huize Waalborg), dochter van Sibrand Sjoerds Talma en Elske Hendriks Schaaf.
  Kinderen:1784:Sibrand Gratama [8.1]
1786:Hendrina Gratama [8.2]
1786:Grietje Gratama [8.3]
1792:Jan Hendrik Gratama [8.4]
1794:Hendrik Gratama [8.5]
1796:Elsje Gratama [8.6]
1801:Menno Schaaf Gratama [8.7]

7.4Jan Tjepkes Gratama; gedoopt 22 april 1760, luitenant ter zee Admiraliteit van Friesland, later landeigenaar te Oosterlittens.
Hij trouwde 15 nov 1789 te Oosterlittens met Piettje Douwes Terpstra, geboren tussen 1 jan 1749 en 31 dec 1749 te Tjerkwerd, overleden 29 jan 1832 te Pingjum, dochter van Douwe Wybrants Terpstra en Antje Pieters.
  Kinderen:onbekend Gratama [8.8]

7.5Tjepke Tjepkes Gratama; geboren 9 dec 1764 te Harlingen, eigenaar van een steen- en kalkfabriek te Harlingen, lid fa. Gratama & Cie. ijzer- en kolenhandel te Harlingen, weesmeester te Harlingen, hypotheekbew, overleden 29 jan 1844 te Leeuwarden.
Hij trouwde (1) 18 juni 1786 te Harlingen met Trijntje Westra, overleden 17 okt 1791 te Harlingen, dochter van Jan Westra en Dieuwke Pesma.
  Kinderen:1788:Rinske Gratama [8.9]
Hij trouwde (2) 14 juli 1793 te Harlingen met Elisabeth Wybenga, overleden 29 jan 1818 te Leeuwarden, dochter van Andries Wybenga en Eke Wildschut.
  Kinderen:1794:Eke Gratama [8.10]
1795:Catharina Gratama [8.11]
1796:Aaltje Gratama [8.12]
1800:Andries Gratama [8.13]


Generatie VIII
 
8.1Sibrand Gratama; geboren 20 mei 1784 te Harlingen, jur. dr, burgemeester van Assen, notaris, president van de Kamer van Notarissen in het arrondissement Assen (welk arrondissement geheel Drenthe omvatt, overleden 8 jan 1858 te Assen.
Hij trouwde 9 aug 1812 te Smilde met Johanna Gesina Oldenhuis Kymmell, geboren 11 dec 1789 te Smilde, overleden 11 mrt 1858 te Assen, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge.
  Kinderen:1813:Hendrik Seerpius Gratama [9.1]
1815:Lucas Oldenhuis Gratama [9.2]
1817:Jan Aafko Gratama [9.3]
1819:Jan Albert Willinge Gratama [9.4]
1820:Menno Talma Gratama [9.5]
1822:Bernard Jan Gratama [9.6]
1824:Willem Frederik Gratama [9.7]
1826:Aafke Gratama [9.8]
1829:Jan Gratama [9.9]
1831:Koenraad Wolter Gratama [9.10]

8.2Hendrina Gratama; geboren 15 dec 1786 te Harlingen, overleden 20 juli 1810 te Groningen.

8.3Grietje Gratama; geboren 15 dec 1786 te Harlingen, overleden 26 mei 1807 te Groningen.

8.4Jan Hendrik Gratama; geboren 5 juli 1792 te Harlingen, overleden 20 okt 1859 te Roderwolde (huize Waalborg).

8.5Hendrik Gratama; geboren 29 mrt 1794 te Harlingen, vrederechter te Dokkum, lid rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen, overleden 13 feb 1833 te Nijehaske.
Hij trouwde 26 juli 1827 te Dokkum met Sjoerdtje Fockema, geboren 26 juli 1802 te Dokkum, overleden 1 april 1879 te Assen, dochter van Eelco Fockema en Gertje Tonnema.
  Kinderen:1829:Geertruida Gratama [9.11]
1831:Aafke Gratama [9.12]

8.6Elsje Gratama; geboren 13 nov 1796 te Harlingen, overleden 8 mei 1880 te Assen.

8.7Menno Schaaf Gratama; geboren 14 mei 1801 te Harderwijk, rechter, laatst raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Groningen, overleden 16 okt 1858 te Assen.
Hij trouwde 19 dec 1839 te Groningen met Johanna Frederica Rutgers, geboren 14 okt 1802 te Groningen, overleden 25 jan 1841 te Groningen, dochter van Johannes Rutgers en Eva Justina Brugmans.
  Kinderen:1841:Johanna Frederica Justine Gratama [9.13]

8.8onbekend Gratama; Uit dit huwelijk nog bloeiende takken, waaruit b.v. de cabaretier Rients Gratama..

8.9Rinske Gratama; geboren 6 dec 1788 te Harlingen, overleden 27 mrt 1883 te Harlingen.
Zij trouwde 3 juni 1810 te Harlingen met Jetze Rodenhuis, geboren 11 jan 1788 te Harlingen, overleden 16 dec 1847 te Harlingen, zoon van IJpe Jetzes Rodenhuis en Hendrikje Pieters Scheltema.

8.10Eke Gratama; geboren 20 juni 1794 te Harlingen, overleden 10 okt 1870 te Harlingen.
Zij trouwde 8 juli 1814 te Leeuwarden met Cornelis Pieters Simonsz, overleden 6 aug 1877 te Harlingen, zoon van Hendrik Simonsz en Elisabeth Reijger.

8.11Catharina Gratama; geboren 16 aug 1795 te Harlingen, overleden 4 dec 1866 te Haarlem.

8.12Aaltje Gratama; geboren 1 nov 1796 te Harlingen, overleden 15 april 1866 te Leeuwarden.
Zij trouwde 13 mrt 1823 te Leeuwarden met Andreas Lycklama, geboren 6 aug 1797 te Leeuwarden, overleden 18 juni 1865 te Lisse, zoon van Pieter Lycklama en Grietje Pieters Jousma.

8.13Andries Gratama; geboren 10 aug 1800 te Harlingen, kassier te Leeuwarden, overleden 7 mrt 1884 te Leeuwarden.
Hij trouwde 27 jan 1834 te Leeuwarden met Helena Andreae, geboren 3 nov 1801 te Leeuwarden, overleden 11 mei 1869 te Leeuwarden.
  Kinderen:1836:Elisabeth Gratama [9.14]
1838:Tjepke Gratama [9.15]
1844:Gajus Gratama [9.16]
1847:Pieter Gratama [9.17]


Generatie IX
 
9.1Hendrik Seerpius Gratama; geboren 16 juni 1813 te Assen, directeur van het postkantoor te Assen, overleden 31 jan 1910 te Assen.
Hij trouwde 23 mrt 1840 te Winschoten met Clasina Aidina Viëtor, geboren 18 dec 1820 te Winschoten, overleden 7 aug 1885 te Assen, dochter van Jan Fresemann Viëtor en Jantien Haitzema.
  Kinderen:1841:Sibrand Gratama [10.1]
1843:Jan Freseman Gratama [10.2]
1844:Johannes Gezinus Gratama [10.3]
1847:Berend Gratama [10.4]
1851:Jeantine Gratama [10.5]

9.2Lucas Oldenhuis Gratama; geboren 7 juni 1815 te Assen, advocaat en procureur te Assen, raadsheer gerechtshof te Assen, lid Provinciale Staten van Drenthe, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleden 5 juli 1887 te Assen.
Hij trouwde 2 juli 1841 te Assen met Lubbertha Matthia Schukking, geboren 28 mei 1815 te Smilde, overleden 28 dec 1860 te Assen, dochter van Michael Schukking en Johanna Elisabeth Klopman.
  Kinderen:1843:Johanna Gesina Margaretha Gratama [10.6]
1845:Michael Oldenhuis Gratama [10.7]
1846:Sibrand Gratama [10.8]
1851:Tobias Herman Gratama [10.9]
1856:Menno Oldenhuis Gratama [10.10]

9.3Jan Aafko Gratama; geboren 16 april 1817 te Assen, theoloog, redacteur van de Nederlandse Staatscourant, overleden 1 dec 1872 te Den Haag.

9.4Jan Albert Willinge Gratama; geboren 1 mrt 1819 te Assen, advocaat en procureur te Assen, redacteur / eigenaar Provinciale Drentsche en Asser Courant, overleden 29 nov 1886 te Assen.
Hij trouwde 18 mei 1845 te Meppel met Johanna Jacoba Kniphorst, geboren 8 feb 1822 te Meppel, overleden 21 mei 1898, dochter van Gerhardus Lambertus Kniphorst en Maria Hendrika Hofstede.
  Kinderen:1846:Sibrand Gratama [10.11]
1848:Maria Hendrika Willinge Gratama [10.12]
1850:Gerhardus Lambertus Gratama [10.13]
1852:Johanna Gezina Gratama [10.14]
1854:Aafko Willinge Gratama [10.15]
1856:Jacob Gratama [10.16]
1858:Aleida Roelina Gratama [10.17]
1861:Marius Hendrik Gratama [10.18]
1863:Lubberta Matthia Gratama [10.19]
1863:Anna Theodora Geertruida Gratama [10.20]
1866:Coenraad Wolter Gratama [10.21]

9.5Menno Talma Gratama; geboren 2 dec 1820 te Assen, theol. cand., Ned. Hervormd predikant, overleden 10 sep 1864 te Assen.

9.6Bernard Jan Gratama; geboren 7 sep 1822 te Assen, substituut-officier van justitie laatst te Leiden, referendaris Departement van Justitie, hoogleraar strafrecht en strafvordering te Groningen, overleden 26 juni 1886 te Delft.
Hij trouwde 26 mei 1852 te Zierikzee met Everdina Johanna de Jonge, geboren 14 sep 1822 te Zierikzee, overleden 12 nov 1878 te Groningen, dochter van Willem Dignus de Jonge en Stephanie de Weert.
  Kinderen:1853:Willem Dignus Gratama [10.22]
1858:Seerp Gratama [10.23]
1861:Bernard Marinus Gratama [10.24]

9.7Willem Frederik Gratama; geboren 28 juli 1824 te Assen, directeur der Registratie en Domeinen in Gelderland en Overijssel, overleden 17 aug 1887 te Arnhem.
Hij trouwde 15 juli 1853 te Dokkum met Geertruida Gratama [9.11].
  Kinderen:1856:Sibrand Gratama [10.25]
1861:Sjoerdina Johanna Gratama [10.26]
1863:Johannes Gesinus Gratama [10.27]

9.8Aafke Gratama; geboren 16 aug 1826 te Assen, overleden 25 juli 1855 te Assen.

9.9Jan Gratama; geboren 30 mei 1829 te Assen, president rechtbank te Zwolle, overleden 12 jan 1883 te Zwolle.
Hij trouwde 22 aug 1855 te Assen met Margrieta Johanna Nijsingh, geboren 12 sep 1831 te Assen, overleden 26 nov 1894 te Zwolle, dochter van Andries Snoek Nysingh en Laura Elisabeth Bertling.
  Kinderen:1856:Laura Elisabeth Gratama [10.28]
1858:Johanna Gesina Gratama [10.29]
1860:Sibrand Gratama [10.30]
1862:Theodora Charlotte Wilhemina Gratama [10.31]

9.10Koenraad Wolter Gratama; geboren 25 april 1831 te Assen, med. en phil. nat. dr., docent Rijkskweekschool voor militaire artsen te Utrecht, hoogleraar wis-, schei- en natuurkunde te Yedo (Japan), dirigerend o, overleden 19 jan 1888 te Den Haag.
Hij trouwde 29 mei 1873 te Zwolle met Rudolphine Mechteld Ribbius, geboren 21 mei 1847 te Zwolle, overleden 15 sep 1928 te Den Haag, dochter van Gerrit David Ribbius en Petronella Johanna Carolina Robidé van der Aa.
  Kinderen:1874:Gerrit David Gratama [10.32]
1875:Petronella Johanna Gratama [10.33]
1876:Sibrand Gratama [10.34]
1877:Jan Gratama [10.35]
1886:Johanna Gesina Gratama [10.36]

9.11Geertruida Gratama; geboren 25 aug 1829 te Nijehaske, overleden 3 dec 1906 te Arnhem.
Zij trouwde 15 juli 1853 te Dokkum met Willem Frederik Gratama [9.7].
  Kinderen:1856:Sibrand Gratama [10.25]
1861:Sjoerdina Johanna Gratama [10.26]
1863:Johannes Gesinus Gratama [10.27]

9.12Aafke Gratama; geboren 10 sep 1831 te Nijehaske, overleden 23 juni 1896 te Haarlem.
Zij trouwde met Simon Johan van Slooten, geboren 27 dec 1830 te Dokkum, overleden 27 nov 1902 te Haarlem, zoon van Adrianus van Slooten en Henrica Catharina van Giffen.

9.13Johanna Frederica Justine Gratama; geboren 13 jan 1841 te Groningen, overleden 14 aug 1864 te Groningen.

9.14Elisabeth Gratama; geboren 12 sep 1836 te Leeuwarden, overleden 14 april 1914 te Leeuwarden.
Zij trouwde 18 okt 1870 te Leeuwarden met Petrus Jan van der Grijp, geboren 11 mrt 1819 te Zierikzee, overleden 16 jan 1897 te Leeuwarden, zoon van François Roelof Bennet van der Grijp en Anna IJda Nauta.

9.15Tjepke Gratama; geboren 20 juli 1838 te Leeuwarden, kassier te Leeuwarden, overleden 10 mei 1920 te Utrecht.
Hij trouwde 13 aug 1873 te Groenlo met Aemilia Wiskjen de Swart, geboren 26 mei 1842 te Leeuwarden, overleden 11 mei 1896 te Leeuwarden, dochter van Aemilius Marcellus de Swart en Alida Salverda.
  Kinderen:1874:Alida Gratama [10.37]
1875:Andries Gratama [10.38]
1878:Helenus Gratama [10.39]
1881:Lucia Petronella Gratama [10.40]
1882:Daniel Marcellus George Gratama [10.41]

9.16Gajus Gratama; geboren 5 juli 1844 te Leeuwarden, kassier te Leeuwarden, overleden 11 aug 1917 te Den Haag.
Hij trouwde 25 mei 1870 te Leeuwarden met Willemina Augustina Salverda, geboren 14 jan 1845 te Beetsterzwaag, overleden 11 juli 1917 te Den Haag, dochter van Ludolf Reinier Salverda en Catharina Geertruid van Sloterdijck.
  Kinderen:1871:Helena Petronella Cornelia Gratama [10.42]
1875:Ludolf Reinier Gratama [10.43]
1877:Andries Gratama [10.44]

9.17Pieter Gratama; geboren 27 nov 1847 te Leeuwarden, vice-president arrondissementsrechtbank te Arnhem, overleden 6 jan 1925 te Arnhem.
Hij trouwde 20 juni 1872 te Leiden met Johanna Adriana Dozy, geboren 3 dec 1848 te Leiden, overleden 7 juli 1930 te Arnhem, dochter van Reinhart Pieter Anne Dozy en Maria Carolina van Goor den Oosterlingh.
  Kinderen:1873:Andries Gratama [10.45]
1884:Maria Gratama [10.46]
1884:Helena Gratama [10.47]


Generatie X
 
10.1Sibrand Gratama; geboren 18 jan 1841 te Assen, kandidaat-notaris, rechter laatst te Middelburg, lid gemeenteraad Middelburg, overleden 2 april 1919 te Middelburg.
Hij trouwde 4 juli 1872 te Utrecht met Wilhemina Kniphorst, geboren 3 jan 1844 te Emmen, overleden 20 sep 1910 te Middelburg, dochter van Lambertus Kniphorst en Anna Theodora Geertuida van Baalen.
  Kinderen:1873:Hendrik Seerpius Gratama [11.1]
1878:Claas Lamberts Gratama [11.2]
1881:Clasina Aidina Gratama [11.3]

10.2Jan Freseman Gratama; geboren 9 mrt 1843 te Assen, kassier, correspondent van de Nederlandsche Bank te Hoogeveen, overleden 24 juni 1920 te AHoogeveen.
Hij trouwde 16 mei 1876 te Arnhem met Egberdina Clasina Keppel Hesselink, geboren 3 sep 1843 te Zutphen, overleden 17 mei 1918 te Hoogeveen, dochter van Herman Gijsbert Hesselink en Egberdina Anna Viëtor.
  Kinderen:1868:Hendrik Clasinus Gratama [11.4]
1870:Herman Gijsbert Freseman [11.5]
1872:Koenraad Wolter Freseman Gratama [11.6]
1873:Willem Frederik Freseman Gratama [11.7]
1875:Clasina Aidina Gratama [11.8]
1876:Cornelis Dasse Gratama [11.9]

10.3Johannes Gezinus Gratama; geboren 18 sep 1844 te Assen, vervener, lid gemeenteraad Borger, overleden 9 jan 1904 te Niew Buinen(gemeente Borger).
Hij trouwde 20 mei 1874 te Oude Pekela met Wendeltje Borgesius, geboren 29 mei 1845 te Oude Pekela, overleden 18 dec 1890 te Nieuw Buinen, dochter van Tjakko Borgesius en Gesina Johanna Zuiderveen.
  Kinderen:1875:Geziena Johanna Gratama [11.10]
1876:Hendrik Seerpius Gratama [11.11]
1878:Jacobus Goedhart Borgesius Gratama [11.12]

10.4Berend Gratama; geboren 17 mei 1847 te Assen, lid firma Buisman, Gratama & Co., kassiers te Zwolle, overleden 30 jan 1880 te Zwolle.
Hij trouwde 18 okt 1933 te Oude Pekela met Gesina Johanna Borgesius, geboren 20 nov 1854 te Oue Pekela, overleden 17 dec 1933 te Nijmegen, dochter van Tjakko Borgesius en Gesina Johanna Zuiderveen.
  Kinderen:1876:Clasina Aidina Gratama [11.13]
1877:Hendrik Seerpius Gratama [11.14]
1880:Gesina Johanna Gratama [11.15]

10.5Jeantine Gratama; geboren 20 nov 1851 te Assen, overleden 14 sep 1931 te Den Haag.
Zij trouwde 19 mei 1875 te Assen met Jan Jacob Willinge, geboren 21 dec 1849 te Emmen, overleden 24 feb 1926 te Den Haag, zoon van Jan Albert Willinge en Margrien Kremers.

10.6Johanna Gesina Margaretha Gratama; geboren 14 feb 1843 te Assen, overleden 26 april 1917 te Assen.
Zij trouwde 26 april 1871 te Assen met Jan Frans Lodewijk Neeteson, geboren 16 jan 1828 te Bergen op Zoom, zoon van Frederik Bogislaus Neeteson en Jacoba Elisabeth van der Mey.

10.7Michael Oldenhuis Gratama; geboren 26 mei 1845 te Assen, advocaat en procureur te Assen, overleden 6 juli 1903 te Assen.
Hij trouwde 28 sep 1878 te Maastricht met Clémence Flore Adolphine Catharina Koltrop, geboren 7 aug 1851 te Maastricht, overleden 18 sep 1923 te Amersfoort, dochter van Adolph George Frederik Koltrop en Florence Appoline Constance de Jonge van Buttingen.
  Kinderen:1880:Florence Constance Appoline Oldenhuis Gratama [11.16]
1882:Lucas Oldenhuis Gratama [11.17]
1883:Lubbertha Matthia Oldenhuis Gratama [11.18]

10.8Sibrand Gratama; geboren 9 aug 1846 te Assen, overleden 24 nov 1899 te Bloemendaal.

10.9Tobias Herman Gratama; geboren 30 aug 1851 te Assen, hypotheekbewaarder te Assen, overleden 26 nov 1938 te Assen.

10.10Menno Oldenhuis Gratama; geboren 6 okt 1856 te Assen, rechter in de rechtbank te Zutphen, overleden 13 nov 1900 te Zutphen.
Hij trouwde 8 mei 1891 te Westerbork met Jeanette Woltera Frederike Kymmell, geboren 22 jan 1863 te Westerbork, overleden 13 feb 1925 te Amsterdam, dochter van Jan Tijmen Kymmell en Hillegonda Johanna Alingh.
  Kinderen:1892:Lubberta Matthia Oldenhuis Gratama [11.19]
1895:Hillegonda Johanna Oldenhuis Gratama [11.20]

10.11Sibrand Gratama; geboren 7 mrt 1846 te Assen, griffier Provinciale Staten van Drenthe, overleden 21 okt 1884 te Assen.
Hij trouwde (1) 22 juli 1872 te Assen met Catharina Petronella Simonetta van der Veen, geboren 16 juni 1848 te Smilde, overleden 27 jan 1880 te Assen, dochter van Petrus van der Veen en Aleida Kniphorst.
  Kinderen:1873:Johanna Jacoba Gratama [11.21]
1875:Aleida Gratama [11.22]
1876:Johanna Alberta Gratama [11.23]
1878:Alida Remelia Gratama [11.24]
1880:Everdina Johanna Gratama [11.25]
Hij trouwde (2) 13 april 1882 te Delft met Anna Theodora Hartogh Heys, geboren 4 nov 1849 te Delft, overleden 18 juli 1914 te Amerongen, dochter van Hermanus Hartogh Heys en Maria Margaretha Funnekotter.
  Kinderen:1883:Jan Albert Willinge Gratama [11.26]
1884:Jan Albert Willinge Gratama [11.27]

10.12Maria Hendrika Willinge Gratama; geboren 15 feb 1848 te Assen, overleden 18 mrt 1915 te Assen.
Zij trouwde 1 juni 1871 te Assen met Abraham van Hasselt, geboren 30 mrt 1846 te Sneek, overleden 5 mei 1898 te Assen, zoon van Sjoerd Folkert van Hasselt en Dorothea Lydia Louise van der Loeff.

10.13Gerhardus Lambertus Gratama; geboren 11 mrt 1850 te Assen, burgemeester en secretaris van Sleen, lid Gedeputeerde Staten van Drenthe, overleden 12 jan 1918 te Nunspeet.
Hij trouwde 18 mei 1874 te Coevorden met Antoinette Caroline Dommers, geboren 9 sep 1844 te Coevorden, overleden 5 nov 1926 te Nunspeet, dochter van Berend Dommers en Carolina Francisca la Paix.
  Kinderen:1875:Johanna Jacoba Gratama [11.28]
1876:Jan Albert [11.29]
1877:Bernard Gratama [11.30]
1882:Carolina Franciska Gratama [11.31]

10.14Johanna Gezina Gratama; geboren 19 mei 1852 te Assen, overleden 15 april 1938 te Assen.

10.15Aafko Willinge Gratama; geboren 10 april 1854 te Assen, kassier te Assen, overleden 28 jan 1921 te Assen.
Hij trouwde 4 mei 1885 te Assen met Cornelia Petronella Hubertha Smidt, geboren 16 feb 1856 te Assen, overleden 23 juni 1934 te Groningen, dochter van Eerke Albert Smidt en Jacoba Elisabeth Ham.
  Kinderen:1887:Jacoba Elisabeth Gratama [11.32]
1889:Johanna Jacoba Gratama [11.33]

10.16Jacob Gratama; geboren 30 mei 1856 te Assen, overleden tussen 1 jan 1917 en 31 dec 1917 te Marseille.

10.17Aleida Roelina Gratama; geboren 13 sep 1858 te Assen, overleden 27 sep 1942 te Assen.

10.18Marius Hendrik Gratama; geboren 16 mrt 1861 te Assen, directeur Provinciale Drentsche en Asser Courant, overleden 2 sep 1919 te Hummelo.
Hij trouwde 26 juli 1901 te Den Haag met Sara Anna Cornelia Carsten, geboren 27 sep 1868 te Den Haag, overleden 11 feb 1935 te Assen, dochter van Berend Carsten en Henriette Elise Engelkens.
  Kinderen:1902:Henriette Elise Gratama [11.34]

10.19Lubberta Matthia Gratama; geboren 16 mrt 1863 te Assen, overleden 15 juni 1876 te Assen.

10.20Anna Theodora Geertruida Gratama; geboren 6 mrt 1863 te Assen, overleden 24 juni 1924 te Assen.
Zij trouwde 21 feb 1889 te Assen met Petrus Swaters van Schaumburg, geboren 15 sep 1862 te Gorinchem, overleden 14 sep 1937 te Assen, zoon van Joseph Wijnand Theodoor Swaters van Schaumburg en Talea Gebina Smidt.

10.21Coenraad Wolter Gratama; geboren 5 jan 1866 te Assen, commissaris van politie te Den Helder, overleden 29 mei 1957 te Amsterdam.
Hij trouwde 23 nov 1912 te Arnhem met Johanna Cornelia Henrietta van den Berg, geboren 3 mei 1870 te Haarlem, overleden 4 aug 1937 te Haarlem, dochter van Cornelis Hendrik van den Berg en Marie Louise Pauline Stoete.

10.22Willem Dignus Gratama; geboren 5 mei 1853 te Leiden, phil. nat. dr., directeur verffabriek Kraayenburg te Rijswijk (Z.H.), overleden 24 feb 1915 te Winterswijk.
Hij trouwde 29 juli 1878 te Leeuwarden met Maria Wilhelmina Hofstede, geboren 13 feb 1856 te Assen, overleden 15 juli 1939 te Den Haag.
  Kinderen:1882:Petrus Evert Johan [11.35]
1885:Everdina Johanna Gratama [11.36]

10.23Seerp Gratama; geboren 14 dec 1858 te Groningen, rijksarchivaris in Drenthe, rechter arrondissementsrechtbank te Rotterdam, raadsheer en laatst vice-president Hoge Raad der Nederlanden, overleden 22 mei 1923 te Den Haag.
Hij trouwde 26 okt 1887 te Groningen met Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman, geboren 4 feb 1861 te Kampen, overleden 10 okt 1931 te Den Haag, dochter van Egbert Arnoldus Gelderman en Eidina Tjabina Stheeman.
  Kinderen:1894:Bernard Jan Gratama [11.37]
1895:Eidina Johanna Gratama [11.38]
1896:Evert Johan Gratama [11.39]

10.24Bernard Marinus Gratama; geboren 11 juli 1861 te Groningen, , civiel ingenieur, rijks-hoofdingenieur spoorwegen, technisch adviseur Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij., overleden 12 mei 1944 te Breda.
Hij trouwde 2 mei 1895 te Amersfoort met Johanna Margaretha Graswinckel, geboren 7 juli 1868 te Zalk, overleden 3 jan 1937 te Den Haag, dochter van Dirk Petrus Marius Graswinckel en Augusta Ernestine Frederika List.
  Kinderen:1896:Evert Johan Gratama [11.40]
1897:Augustine Ernestine Frederika Gratama [11.41]
1898:Bernard Jan Gratama [11.42]
1906:Dirk Petrus Marius Gratama [11.43]

10.25Sibrand Gratama; geboren 30 jan 1856 te Hoorn, rechter te Alkmaar, president van de rechtbank te Dordrecht, president van het gerechtshof te Den Haag, overleden 25 juni 1931 te Den Haag.
Hij trouwde 18 april 1895 te Arnhem met Cornelia Sara Kappeyne van de Coppello, geboren 21 sep 1857 te Uithuizermeeden, overleden 27 feb 1921 te Den Haag, dochter van François Johan Kappeyne van de Coppello en Jeltje Hesselink.

10.26Sjoerdina Johanna Gratama; geboren 25 april 1861 te Groningen, overleden 25 mei 1956 te Hilversum.
Zij trouwde 3 nov 1898 te Arnhem met Berend Hendrik Modderman, geboren 3 mrt 1850 te Rotterdam, overleden 4 dec 1927 te Zutphen, zoon van Tonco Modderman en Johanna Hermanna Hillegonda Feith.

10.27Johannes Gesinus Gratama; geboren 5 juni 1863 te Groningen, raadsheer gerechtshof laatst te Arnhem, overleden 25 aug 1946 te Arnhem.
Hij trouwde 12 aug 1896 te Groningen met Anna Fredericia Catharina Manger Cats, geboren 15 jan 1864 te Drachten (Haersmastate), overleden 16 dec 1944 te Amsterdam, dochter van Epeus Manger Cats en Johanna Maria van Haersma de With.

10.28Laura Elisabeth Gratama; geboren 30 mei 1856 te Nijeveen, overleden 18 sep 1940 te Zwolle.

10.29Johanna Gesina Gratama; geboren 28 juni 1858 te Nijeveen, overleden 10 juli 1942 te Zwolle.

10.30Sibrand Gratama; geboren 2 dec 1860 te Appingedam, advocaat en procureur te Zwolle, overleden 13 april 1918 te Zwolle.
Hij trouwde 20 sep 1892 te Zwolle met Johanna Geertruida Telting, geboren 11 jan 1872 te Sneek, overleden 26 dec 1941 te Doorn, dochter van Jan Willem Telting en Anna Diderica Fontein.
  Kinderen:1893:Margaretha Johanna Gratama [11.44]
1896:Jan Willem Gratama [11.45]
1906:Theodora Charlotte Wilhelmina Gratama [11.46]

10.31Theodora Charlotte Wilhemina Gratama; geboren 10 sep 1862 te Appingedam, overleden 9 okt 1884 te Zwolle.

10.32Gerrit David Gratama; geboren 22 mrt 1874 te Groningen, kunstschilder, directeur Frans Halsmuseum te Haarlem, overleden 20 aug 1965 te Haarlem.
Hij trouwde 4 aug 1908 te Laren(N.H.) met Dina den Hartog, geboren 24 aug 1878 te Nijmegen, overleden 14 sep 1960 te Haarlem, dochter van Dirk den Hartog en Elisabeth Maria Knibbeler.
  Kinderen:1910:Elisabeth Mechteld Mathilde Louise Gratama [11.47]
1914:Rudolphine Mechteld Gratama [11.48]
1915:Koenraad Wolter Dirk Gratama [11.49]

10.33Petronella Johanna Gratama; geboren 19 mrt 1875 te Groningen, kunstschilderes en tekenares, privaatdocente kunstgeschiedenis te Den Haag, overleden 12 juni 1946 te Den Haag.

10.34Sibrand Gratama; geboren 26 mrt 1876 te Groningen, Adelborst eerste klasse, overleden 10 aug 1899 te Kotarajda(Padangse Bovenlanden).

10.35Jan Gratama; geboren 16 aug 1877 te Groningen, bouwkundig ingenieur, architect, schilder en tekenaar, overleden 12 dec 1947 te Amsterdam.
Hij trouwde 23 nov 1904 te Den Haag met Gerrigje Spruijt, geboren 27 juli 1877 te Zwammerdam, overleden 7 juli 1954 te Den Haag, dochter van Huibert Spruijt en Cornelia Brunt.
  Kinderen:1905:Sybrand Gratama [11.50]
1908:Hubertus Cornelis Gratama [11.51]
1910:Koenraad Wolter Gratama [11.52]

10.36Johanna Gesina Gratama; geboren 24 nov 1886 te Den Haag, overleden 17 sep 1977 te Vlaardingen.
Zij trouwde (1) 31 mrt 1910 te Den Haag met Pieter Christiaan Swart, geboren 12 okt 1879 te Batavia, overleden 30 jan 1941 te Wassenaar, zoon van Lammert Swart en Gabriella Nicoline van de Willingen.
Zij trouwde (2) 23 okt 1948 te Wassenaar met Jan Backer, geboren 27 okt 1884 te Schiedam, overleden 26 april 1965 te Vlaardingen, zoon van Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes.

10.37Alida Gratama; geboren 24 mei 1874 te Leeuwarden, overleden 23 okt 1929 te Stiens.

10.38Andries Gratama; geboren 4 juni 1875 te Leeuwarden, procuratiehouder Internationale Guano- en Superphosphaatwerken te Utrecht, overleden 7 aug 1922 te Utrecht.
Hij trouwde 3 sep 1903 te Den Haag met Sophie Bloembergen, geboren 24 juli 1881 te Leeuwarden, overleden 28 mrt 1970 te Den Haag, dochter van Auke Bloembergen en Johanna Elisabeth Singels.

10.39Helenus Gratama; geboren 13 mei 1878 te Leeuwarden, overleden 7 sep 900 te Davos.

10.40Lucia Petronella Gratama; geboren 16 mrt 1881 te Leeuwarden, overleden 20 juli 1962 te Stiens.
Zij trouwde 1 sep 1910 te Leeuwarden met Johannes Leonardus van Sloterdijck, geboren 5 nov 1873 te Leeuwarden, zoon van Willem Augustinus van Sloterdijck en Doetje Wilhelmina Salverda.

10.41Daniel Marcellus George Gratama; geboren 7 dec 1882 te Leeuwarden, makelaar te Semarang, overleden 14 jan 1919 te Semerang.

10.42Helena Petronella Cornelia Gratama; geboren 4 aug 1871 te Leeuwarden, overleden 25 dec 1943 te Haarlem.
Zij trouwde 26 okt 1893 te Leeuwarden met Haro Casper IJpeij, geboren 20 april 1862 te Leeuwarden, overleden 5 aug 1934 te Freiburg im Breislau, zoon van Suffridus IJpeij en Ernestine Bernardine Hermanna van Panhuys.

10.43Ludolf Reinier Gratama; geboren 4 mrt 1875 te Leeuwarden, lid fa. Jan Kalff & Co., assuradeurs en commissionairs in effecten te Amsterdam, overleden 30 april 1967 te Leusden.
Hij trouwde 3 okt 1901 te Den Haag met Johanna Hendrika Schultz van Haegen, geboren 23 juni 1878 te Breda, overleden 13 mei 1968 te Leusden, dochter van Gijsbertus Nicolaas Henricus Schultz van Haegen en Sara Susanna Hora Adema.

10.44Andries Gratama; geboren 9 mei 1877 te Leeuwarden, makelaar in effecten, overleden tussen 1 jan 1942 en 31 dec 1942 te Londen.
Hij trouwde 22 nov 1907 te Southend-on-Sea (Essex) met Sylvia Emily Savage, geboren 12 mei 1876 te Southend-on-Sea (Essex), overleden 1 jan 1942 te U.S.A., dochter van Harrison Rush Savage en Emma Conklin.

10.45Andries Gratama; geboren 20 aug 1873 te Doetinchem, gemeente-ontvanger te Arnhem, overleden 5 juni 1943 te Arnhem.

10.46Maria Gratama; geboren 5 juli 1884 te Doetinchem, overleden 26 dec 1963 te Oosterbeek.

10.47Helena Gratama; geboren 9 feb 1884 te Doetinchem, overleden 31 aug 1957 te Arnhem.
Zij trouwde 21 mrt 1907 te Arnhem met Johann Wilhelm Frowein, geboren 15 feb 1879 te Nijkerk, overleden 15 mei 1968 te Den Haag, zoon van Johann Wilhelm Frowein en Maria Melitta Selma Ronstorff.


Generatie XI
 
11.1Hendrik Seerpius Gratama; geboren 26 sep 1873 te Vlaardingen, schoolopziener, burgemeester laatst van Oostburg, overleden 22 feb 1922 te Oostburg.
Hij trouwde 21 okt 1901 te Voorburg met Agnes Florence Lenshoek, geboren 3 juni 1871 te Wolphaartsdijk, overleden 23 mei 1947 te Den Haag, dochter van Conrelis Petrus Lenshoek en Maria Hendrica Cornelia Soutendam.

11.2Claas Lamberts Gratama; geboren 4 okt 1878 te Schoonhoven, advocaat en procureur, kantonrechter te Rotterdam, overleden 2 feb 1932 te Rotterdam.
Hij trouwde 15 okt 1914 te Sliedrecht met Aaltje Adriana Bos, geboren 16 okt 1875 te Sliedrecht, overleden 23 mei 1947 te Den Haag, dochter van Leendert Bos en Weintje van Kreel.

11.3Clasina Aidina Gratama; geboren 30 okt 1881 te Schoonhoven, overleden 3 mei 1940 te Den Haag.
Zij trouwde 20 april 1909 te Middelburg met Laurens Walraven Adriaan Marie Lasonder, geboren 23 feb 1879 te Middleburg, overleden 1 april 1958 te Den Haag, zoon van Jan Willem Lasonder en Adriana Maria Francken.

11.4Hendrik Clasinus Gratama; geboren 10 april 1868 te Assen, kassier, overleden 12 mei 1920 te Ermelo.

11.5Herman Gijsbert Freseman; geboren 18 mei 1870 te Assen, oprichter en firmant Gebr. Gratama & Co. Koninklijke Rozenkweekerij te Hoogeveen, correspondent Nederlandsche Bank te Hoogeveen, overleden 5 mrt 1951 te Hoogeveen.
Hij trouwde 4 jan 1916 te Hoogeveen met Johanna Margaretha Heijbroek, geboren 20 mrt 1852 te Amsterdam, dochter van Willem Heijbroek en Cornelia Wilhelmina van de Vijsel.
  Kinderen:1916:Johanna Margaretha Freseman Gratama [12.1]
1919:Egberdina Anna Freseman Gratama [12.2]

11.6Koenraad Wolter Freseman Gratama; geboren 15 mrt 1872 te Hoogeveen, firmant Gebr. Gratama & Co. Koninklijke Rozenkweekerij te Hoogeveen, overleden 25 dec 1957 te Velp.
Hij trouwde 12 juni 1907 te Assen met Heildina Dechina ten Oever, geboren 16 sep 1874 te Assen, overleden 13 mei 1949 te Velp, dochter van Albert ten Oever en Hendrika Caspers.
  Kinderen:1908:Jan Albert Freseman Gratama [12.3]
1911:Hendrika Egberdina Clasina Freseman Gratama [12.4]

11.7Willem Frederik Freseman Gratama; geboren 1 juni 1873 te Hoogeveen, kassier te Hoogeveen, overleden 20 nov 1918 te Hoogeveen.
Hij trouwde 8 dec 1904 te Hattem met Willemina Jacoba Tussenbroek, geboren 13 okt 1877 te Zwolle, dochter van Gerrit Quirinus Tussenbroek en Annette Diderica Wubbenhorst.
  Kinderen:1907:Egberdina Anna Freseman Gratama [12.5]
1912:Jan Freseman Gratama [12.6]

11.8Clasina Aidina Gratama; geboren 21 feb 1875 te Hoogeveen, overleden 20 okt 1955 te Velp.

11.9Cornelis Dasse Gratama; geboren 25 nov 1876 te Hoogeveen, overleden 11 sep 1877 te Hoogeveen.

11.10Geziena Johanna Gratama; geboren 20 april 1875 te Nieuw Buinen, overleden 6 mei 1963 te Apeldoorn.
Zij trouwde 2 juni 1898 te borger met Marinus Prakke, geboren 5 april 1873 te Eibergen, overleden 21 april 1934 te Amsterdam, zoon van Herman Prakke en Lucia Geertruida Luyten.

11.11Hendrik Seerpius Gratama; geboren 31 aug 1876 te Nieuw Buinen, directeur N.V. Holland-Perzië te Ahwaz (Iran), consul der Nederlanden te Ahwaz, directeur Hypotheekbank voor Amerika te Den Haag, overleden 12 april 1961 te Apeldoorn.
Hij trouwde 19 juli 1913 te Den Haag met Wilhelmina Petronella Gerardina Wieling, geboren 5 okt 1879 te Middelburg, overleden 22 juli 1940 te Vorst (Brussel), dochter van Johan Petrus Wieling en Anna Elisabeth van Sante van Sprang.

11.12Jacobus Goedhart Borgesius Gratama; geboren 31 aug 1878 te Nieuw Buinen, assuradeur te Assen, overleden 21 dec 1956 te Haren (Groningen).

11.13Clasina Aidina Gratama; geboren 3 aug 1876 te Zwolle, overleden 2 feb 1950 te Beek(bij Nijmegen).

11.14Hendrik Seerpius Gratama; geboren 27 okt 1877 te Zwolle, lid firma Buisman, Gratama & Co., kassiers te Zwolle, overleden 15 juni 1937 te Arnhem.

11.15Gesina Johanna Gratama; geboren 30 jan 1880 te Zwolle, overleden 12 jan 1960 te Velp.

11.16Florence Constance Appoline Oldenhuis Gratama; geboren 18 mrt 1880 te Assen, overleden 16 nov 1921 te Utrecht.

11.17Lucas Oldenhuis Gratama; geboren 10 april 1882 te Assen, overleden 31 dec 1916 te Zeist.

11.18Lubbertha Matthia Oldenhuis Gratama; geboren 17 mei 1883 te Assen, overleden 28 mrt 1962 te Utrecht.
Zij trouwde 28 april 1914 te Breda met Henricus Joannes Antonius Reuser, geboren 5 juni 1869 te Utrecht, overleden 18 juni 1930, zoon van Matthias Antonius Franciscus Reuser en Maria Theresia Boerken.

11.19Lubberta Matthia Oldenhuis Gratama; geboren 15 feb 1892 te Hoogeveen, overleden 10 dec 1900 te Zutphen.

11.20Hillegonda Johanna Oldenhuis Gratama; geboren 7 juli 1895 te Hoogeveen, overleden 6 dec 1986 te Amsterdam.
Zij trouwde 12 mei 1919 te Assen met Albert Gillis von Baumhauer, geboren 10 okt 1891 te Amsterdam, overleden 18 mrt 1939 te door vliegongeval bij Seattle (Washington), zoon van Edouard Marie von Baumhauer en Elisabeth Menalda.

11.21Johanna Jacoba Gratama; geboren 1 nov 1873 te Assen, overleden 25 sep 1939 te Grandson(Vaud).
Zij trouwde 15 juli 1909 te Den Haag met Dirk Marinus Cenijn, geboren 11 aug 1869 te Den Haag, overleden 13 juni 1940 te Grandson(Vaud), zoon van Karel Dirk Cenijn en Jacoba Johann Erkelens.

11.22Aleida Gratama; geboren 20 feb 1875 te Assen, overleden 19 mei 1941 te Den Dolder.
Zij trouwde 25 dec 1925 te Bloemendaal met Adriaan de Haan, geboren 31 mrt 1861 te Weesp, overleden 8 feb 1933 te Den Dolder, zoon van Pieter de Haan en Maria Jacoba van Voorst.

11.23Johanna Alberta Gratama; geboren 19 mei 1876 te Assen, overleden 17 nov 1920 te Amsterdam.

11.24Alida Remelia Gratama; geboren 20 april 1878 te Assen, overleden 15 april 1893 te Assen.

11.25Everdina Johanna Gratama; geboren 16 jan 1880 te Assen, overleden 8 dec 1943 te Honolulu.
Zij trouwde 1 nov 1909 te Haarlem met Jan Schaafsma, geboren 12 juni 1885 te Lemsterland, zoon van Geert Schaafsma en Maria Jacoba Wulfsen.

11.26Jan Albert Willinge Gratama; geboren 8 feb 1883 te Assen, overleden 18 aug 1883 te Assen.

11.27Jan Albert Willinge Gratama; geboren 11 feb 1884 te Assen, , advocaat en procureur te Zwolle, lid Provinciale Staten van Overijssel, overleden 16 nov 1965 te Zwolle.
Hij trouwde (1) 14 mei 1912 te Zwolle met Anna Catharina Gerth, geboren 2 feb 1889 te Nunspeet, overleden 4 jan 1952 te Zwolle, dochter van Willem Gerth en Alida Gupffert.
  Kinderen:1914:Sibrand Willinge Gratama [12.7]
1917:Alida Gratama [12.8]
Hij trouwde (2) 6 feb 1954 te Den Haag met Louisa Antonia Maria Heijtveldt, geboren 26 sep 1900 te Den Haag, dochter van Theodorus Heijtveldt en Johanna Wilhelmina Meijs.

11.28Johanna Jacoba Gratama; geboren 3 mrt 1875 te Veenoord(Sleen), overleden 17 april 1968 te Den Haag.
Zij trouwde 17 sep 1903 te Sleen met Henry Louis Herman Dommers, geboren 7 jan 1880 te Coevorden, overleden 17 dec 1958 te Wassenaar, zoon van Johannes Hendrik Anastatius Dommers en Antoinette Gerardina Prins.

11.29Jan Albert; geboren 24 aug 1876 te Veenoord, kolonel infanterie KNIL, overleden 5 feb 1938 te Den Haag.
Hij trouwde 11 okt 1898 te Breda met Sophia Hendrika van der Waarden, geboren 8 dec 1879 te Fort de Cock(Padangse Bovenlanden), overleden 27 jan 1965 te Den Haag, dochter van Hendrik Louis de Cock en Anna Sophia Dommers.
  Kinderen:1899:Gerhardus Lambertus Willinge [12.9]

11.30Bernard Gratama; geboren 10 aug 1877 te Veenoord, administrateur handel in bouwmaterialen, overleden 11 juli 1901 te Veenoord.

11.31Carolina Franciska Gratama; geboren 24 jan 1882 te Veenoord, overleden 12 aug 1961 te Nunspeet.
Zij trouwde 25 feb 1903 te Sleen met Bartholomeus Meesters, geboren 21 okt 1871 te Dedemsvaart, overleden 5 mrt 1937 te Nunspeet, zoon van Johannes Hendricus Egbertus Meesters en `Anna Wilhelmina Plomp.

11.32Jacoba Elisabeth Gratama; geboren 13 feb 1887 te Assen, overleden 24 juli 1972 te Zeist.
Zij trouwde 30 juli 1907 te Assen met Jacobus Johannes Wittermans, geboren 19 dec 1874 te Groenlo, overleden 16 mrt 1941 te Arnhem, zoon van Paulus François Wittermans en Bartha Jacoba Geertruid Geers.

11.33Johanna Jacoba Gratama; geboren 24 april 1889 te Assen, overleden 10 feb 1976 te Assen.
Zij trouwde 10 aug 1915 te Assen met Gerard Conrad Bernard Elias Suringar, geboren 21 okt 1887 te Assen, overleden 26 nov 1944 te Amsterdam, zoon van Pieter Hendrik Suringar en Marie Louise van Nes.

11.34Henriette Elise Gratama; geboren 4 mei 1902 te Assen, overleden 27 april 1989 te Assen.
Zij trouwde 5 aug 1926 te Assen met Arie van der Boon, geboren 30 sep 1886 te Doesburg, overleden 24 mrt 1961 te Rolde, zoon van Johannes Engelbertus van der Boon en Maria Elisabeth van 't Haaff.

11.35Petrus Evert Johan; geboren 25 jan 1882 te Delft, werktuigkundig ingenieur, leraar Koningin Wilhelminaschool te Batavia, overleden 17 aug 1945 te interneringskamp Ambarawa (Semarang).
Hij trouwde (1) 23 aug 1915 te Den Haag, gescheiden 26 juni 1928 te Batavia met Wilhelmina Elisabeth Margaretha Pliester, geboren 5 sep 1891 te Renkum, dochter van Karel Anne Frans Jan Pliester en Dorothea Anna Frederica Frowein.
  Kinderen:1916:Anna Dorothea Gratama [12.10]
1918:Willem Dignus Gratama [12.11]
Hij trouwde (2) 28 dec 1933 te 2e Djember (Besoeki) met Maria Lina de Ligt, geboren 5 mrt 1896 te Rhenen, overleden 1 juni 1945 te interneringskamp Banjoebiroe (Ambarawa), dochter van Nicolaas Marinus de Ligt en Everdina Verbrugh.

11.36Everdina Johanna Gratama; geboren 3 feb 1885 te Delft, overleden 18 jan 1926 te Den Haag.

11.37Bernard Jan Gratama; geboren 3 aug 1894 te Assen, hoofd patentbureau Shell Petroleum Co. te San Francisco, overleden sep 1971.
Hij trouwde 4 mei 1922 te Washington(DC) met Grace Garland Eastment, geboren 12 april 1895 te Glen Cove (NY), overleden najaar 1985, dochter van George W Eastment en Clara Augusta Norton.

11.38Eidina Johanna Gratama; geboren 21 aug 1895 te Assen, overleden 18 dec 1979 te Den Haag.
Zij trouwde 22 mei 1919 te Den Haag met Frans Eyso Henricus Groenman, geboren 8 nov 1883 te Den Haag, overleden 20 juni 1943 te Ottawa, zoon van Eyso Henricus Groenman en Gesina Anna van Exter.

11.39Evert Johan Gratama; geboren 16 aug 1896 te Assen, adjunct-directeur N.V. Fatum Ongevallen Verzekerings Maatschappij van de Nederlanden van 1845, overleden 24 juni 1982 te Den Haag.
Hij trouwde 18 dec 1923 te Den Haag met Maria Elizabeth Cecilia van Assen, geboren 24 feb 1892 te Den Haag, overleden 23 mrt 1973 te Den Haag, dochter van Edzerd van Assen en Cecilia Geertruida Maria Olympia Sol.
  Kinderen:1924:Seerp Edzerd Gratama [12.12]

11.40Evert Johan Gratama; geboren 13 mrt 1896 te Den Haag, werktuigkundig ingenieur, werkzaam Lakawana Railroad Co. te New York, overleden 28 juli 1965 te Bridgeport (Connecticut).

11.41Augustine Ernestine Frederika Gratama; geboren 17 juli 1897 te Den Haag, overleden 31 jan 1978 te Tilburg.
Zij trouwde 21 aug 1923 te Den Haag met Duco Anton Schreuder, geboren 22 sep 1896 te Amersfoort, zoon van Hendrik Willem Schreuder en Cornelia Catharina Nijland.

11.42Bernard Jan Gratama; geboren 14 dec 1898 te Den Haag, scheikundig ingenieur, fabricagechef suikerfabriek Soemobito (Djombang, Soerabaja), overleden 20 dec 1980 te Den Haag.
Hij trouwde 25 feb 1928 te Den Haag (bij volmacht) met Elisabeth Tjalda Hoorweg, geboren 7 april 1907 te Medan, overleden 4 jan 1982 te Leiden, dochter van Nicolaas Johannes Hoorweg en Lucie Emily Termijtelen.
  Kinderen:1929:Nicolaas Johannes Gratama [12.13]
1932:Johanna Margaretha Gratama [12.14]
1939:Lucie Elisabeth Gratama [12.15]

11.43Dirk Petrus Marius Gratama; geboren 28 juli 1906 te Den Haag, juridisch ambtenaar GAK, overleden 8 okt 1983 te Amsterdam.
Hij trouwde (1) 23 dec 1938 te Den Haag, gescheiden 15 aug 1946 te Den Haag met Anna Jacoba van Vliet, geboren 3 april 1908 te Rotterdam, dochter van Jacobus van Vliet en Alida Vermeer.
Hij trouwde (2) 25 sep 1946 te Amsterdam, gescheiden 15 april 1948 te Amsterdam met Anna Charlotte Lennhoff, geboren 7 mei 1918 te Amsterdam, dochter van Walther Lennhoff en Maria Cornelia Weijer.
Hij trouwde (3) 6 mei 1971 te Hilversum met Anna Catharina Kornmann, geboren 27 juli 1915 te Sassenheim, dochter van Christiaan Gerard Kornmann en Anna Maria Mes.

11.44Margaretha Johanna Gratama; geboren 12 okt 1893 te Zwolle, overleden 6 dec 1946 te Baarn.
Zij trouwde 15 april 1914 te Zwolle met Hermanus Gerrit Jurriaans, geboren 26 april 1888 te Amsterdam, zoon van Hermannus Gerrit Jurriaans en Johanne Adriane Zaal.

11.45Jan Willem Gratama; geboren 21 mrt 1896 te Zwolle, directeur N.V. Verzekering Mij. Holland (van 1859), lid raad van beheer AMEV, overleden 6 sep 1975 te Bad Pyrmont.
Hij trouwde (1) 14 sep 1920 te Heerde, gescheiden 5 aug 1927 te Den Haag met Johanna Jacoba Versteeg, geboren 13 nov 1895 te Heerde, overleden 24 april 1942 te Utrecht, dochter van Jacob Versteeg en Henriette des Amorie van der Hoeven.
  Kinderen:1921:Anna Geertruida Gratama [12.16]
1922:Jan Willem Jacob Gratama [12.17]
1924:Sibrand Gratama [12.18]
1924:Seerp Gratama [12.19]
Hij trouwde (2) 23 dec 1932 te Londen met Christina Maria Catharina Roest, geboren 12 sep 1891 te Haarlem, overleden 6 nov 1990 te Voorschoten, dochter van Philip Johan Gottlieb Roest en Elisabeth Haalebos.

11.46Theodora Charlotte Wilhelmina Gratama; geboren 27 mrt 1906 te Zwolle.
Zij trouwde 27 feb 1931 te Doorn met Rhijnvis van Roijen, geboren 3 april 1895 te Hoogezand, overleden 12 juli 1956 te Leiden, zoon van Isaac Antoni van Roijen en Anna Margaretha Feith.

11.47Elisabeth Mechteld Mathilde Louise Gratama; geboren 22 juli 1910 te Scheveningen.
Zij trouwde 26 aug 1933 te Haarlem met Jan Eggink, geboren 9 mrt 1909 te Haarlem, zoon van Willem Eggink en Antoinette Quirine Kuypers.

11.48Rudolphine Mechteld Gratama; geboren 14 mrt 1914 te Haarlem.
Zij trouwde 9 april 1941 te Haarlem met Albert Bogtman, geboren 21 okt 1910 te Heemstede, overleden 19 aug 1994 te Haarlem, zoon van Willem Bogtman en Maria Grietje Geertruida Wicherson.

11.49Koenraad Wolter Dirk Gratama; geboren 1 nov 1915 te Haarlem, , algemeen vertegenwoordiger Mannesmann Demag voor Benelux en Frankrijk, overleden 4 aug 1995 te Haarlem.
Hij trouwde 14 feb 1942 te Haarlem met Elisabeth Louise van Rijn, geboren 15 mei 1916 te Djokjakarta, dochter van Willem Jules van Rijn en Maria Henrica Gesina Hoff.
  Kinderen:1944:Gerard David Wolter Gratama [12.20]

11.50Sybrand Gratama; geboren 5 juni 1905 te Rijswijk, elektrotechnisch ingenieur, plv. directeur Physisch Laboratorium RVO-TNO te Den Haag, overleden 18 mrt 1991 te Nootdorp.
Hij trouwde 18 okt 1941 te Voorburg met Hendrika Francina Boogaars, geboren 21 aug 1911 te Den Haag, overleden 6 mei 1986 te Delft, dochter van Hendrikus Jacobus Boogaars en Johanna Cornelia Staal.
  Kinderen:1945:Rudolf Wolter Gratama [12.21]
1948:Robert Gratama [12.22]

11.51Hubertus Cornelis Gratama; geboren 9 mrt 1908 te Rijswijk (Z.H.), student bouwkunde te Delft, overleden 30 mrt 1930 te Amsterdam.

11.52Koenraad Wolter Gratama; geboren 28 juli 1910 te Sloten (N.H.), chem. drs., chemicus Verenigde Pharmaceutische Bedrijven te Apeldoorn, overleden 1 juni 1973 te Apeldoorn.
Hij trouwde 30 april 1941 te Amsterdam met Zwaantje Hermanna Ziegeler, geboren 25 juni 1912 te Hardenberg, dochter van Abraham Johannes Ziegeler en Femmigje Bruins.
  Kinderen:1942:Jan Gratama [12.23]
1945:Mechteld Gratama [12.24]
1947:Wolter Gratama [12.25]


Generatie XII
 
12.1Johanna Margaretha Freseman Gratama; geboren 16 nov 1916 te Hoogeveen.
Zij trouwde 24 mei 1943 te (bij Volmacht) Hoogeveen met Pieter Helenus van Andel, geboren 10 juli 1911 te Salatiga(Semerang), overleden 24 mei 1995 te Zeist, zoon van Pieter van Andel en Willemina Cramerus.
  Kinderen:1946:Arnold Hugo Pieter Gratama van Andel [13.1]
1947:Ernest Johan Willem Gratama van Andel [13.2]
1950:Hugo Herman Gijsbert Gratama van Andel [13.3]

12.2Egberdina Anna Freseman Gratama; geboren 17 mei 1919 te Hoogeveen, lid gemeenteraad Hilversum, overleden 6 aug 1986 te Voorburg.
Zij trouwde 30 okt 1942 te Amsterdam met Carl Wilhelm Wester, geboren 2 dec 1915 te Schagen, zoon van Ulbertus Wester en Mauritia Francina Visser.

12.3Jan Albert Freseman Gratama; geboren 21 juni 1908 te Hoogeveen, hoofdambtenaar ministerie van Economische Zaken, overleden 14 jan 1995 te Den Haag.
Hij trouwde 3 juli 1937 te Bergen(N.H.) met Anna Agatha Neeltje Thomsen, geboren 23 jan 1905 te Alkmaaar, overleden 26 mrt 1992 te Den Haag, dochter van Adreas Friedrich Thomsen en Petronella Johanna Margaretha Potgieser.

12.4Hendrika Egberdina Clasina Freseman Gratama; geboren 1 feb 1911 te Hoogeveen, overleden 8 dec 1985 te Zwolle.
Zij trouwde 20 april 1948 te Zwolle met Johannes Nysingh, geboren 18 dec 1901 te De Wijk, overleden 13 jan 1992 te Zwolle, zoon van Jan Luchies Nysingh en Gezina Rolina Lanting.

12.5Egberdina Anna Freseman Gratama; geboren 14 juli 1907 te Hoogeveen, overleden 8 jan 1912 te Hoogeveen.

12.6Jan Freseman Gratama; geboren 18 nov 1912 te Hoogeveen, luitenant-kolonel infanterie, overleden 29 mei 1985 te Apeldoorn.
Hij trouwde (1) 27 feb 1946 te Paddington(Londen), gescheiden 1 okt 1954 te Den Haag met Fokje van der Gaast, geboren 4 dec 1910 te Rijswijk(Z.H.), dochter van Wibren Anne van der Gaast en Akke Bakker.
Hij trouwde (2) 21 okt 1954 te Den Haag met Aleida Margaretha Wegerif, geboren 11 mrt 1916 te Den Haag, dochter van Gerrit Wegerif en Cornelia Ludewina Belia van Buuren van Heyst.

12.7Sibrand Willinge Gratama; geboren 30 april 1914 te Zwolle, advocaat en procureur te Zwolle, lid Provinciale Staten van Gelderland, overleden 12 april 1992 te Putten.
Hij trouwde (1) 12 aug 1940 te Zwolle, gescheiden 23 okt 1946 te Zwolle met Ymkje Gerdina Keuning, geboren 14 dec 1920 te Zwolle, dochter van Jan Andries Keuning en Elisabeth van Ingen.
Hij trouwde (2) 14 dec 1946 te Breda, gescheiden 6 okt 1954 te Breda met Cornelia Tutein Nolthenius, geboren 25 sep 1925 te Culemborg, dochter van Hendrik Rudolph Tutein Nolthenius en Cornelia van Beyma thoe Kingma.
Hij trouwde (3) 7 jan 1955 te Ommen, gescheiden 8 okt 1982 te Ommen met Johanna Hendrika Hulst, geboren 24 aug 1930 te Ommen, dochter van Hendricus Hulst en Johanna Brouwer.
  Kinderen:1955:Johanna Willinge Gratama [13.4]
1957:Jan Albert Willinge [13.5]
1958:Anna Catharina Maria Willinge Gratama [13.6]
1960:Louise Mathilde Willinge Gratama [13.7]
1961:Sibrand Hendrik Willinge Gratama [13.8]
1963:Jonas Maarten Willinge Gratama [13.9]
1965:Seerp Daniel Willinge Gratama [13.10]
Hij trouwde (4) 18 mrt 1983 te Ermelo met Josina Johanna Mathilde Hester Oudemans, geboren 18 mrt 1937 te Utrecht, overleden 1 mei 1992 te Harderwijk, dochter van Theodorus Christiaan en Janna Sara Maria Hacke.

12.8Alida Gratama; geboren 21 feb 1917 te Zwolle, overleden 28 mei 1958 te Ermelo.

12.9Gerhardus Lambertus Willinge; geboren 4 juli 1899 te WillemI(Ambarawa, Semerang), rechter te Rotterdam, raadsheer en vice-president gerechtshof te Den Haag, overleden 30 juni 1966 te Den Haag.
Hij trouwde 22 feb 1934 te Renkum met Frédérique Loopuyt, geboren 18 mrt 1906 te Oosterbeek, overleden 6 mrt 1990 te Den Haag, dochter van Albert Antoine Loopuyt en Maria Elisabeth Meijer.
  Kinderen:1935:Maria Elisabeth Gratama [13.11]
1939:Jan Albert Willinge [13.12]

12.10Anna Dorothea Gratama; geboren 25 juni 1916 te Den Haag, overleden 17 aug 1989 te Den Haag.
Zij trouwde 6 juni 1941 te Batavia met Johannes Schim van der Loeff, geboren 25 sep 1907 te Doesbrug, overleden 15 april 1969 te Den Haag, zoon van Herman Pieter Schim van der Loeff en Berta Johanna Verdam.

12.11Willem Dignus Gratama; geboren 18 mei 1918 te Den Haag.
Hij trouwde 17 okt 1959 te Vancouver(Canada) met Margaretha Maria Herckenrath, geboren 28 juni 1930 te Soerabaja, dochter van Charles Marie Joseph Herckenrath en Alida Maria van Lier.
  Kinderen:1961:Wendela Margaretha Gratama [13.13]
1964:Pieter Charles Gratama [13.14]

12.12Seerp Edzerd Gratama; geboren 10 nov 1924 te Den Haag, advocaat en procureur, rechter-plaatsvervanger te Den Haag, overleden 6 april 1992 te Kapellen (B).
Hij trouwde 5 april 1949 te Den Haag met Geertruida Wilhelmina Sophia Quarles van Ufford, geboren 7 nov 1926 te Den Haag, dochter van Helenus Alexander Quarles van Ufford en Johanna Elizabeth Zubli.
  Kinderen:1950:Evert Johan Bernard Gratama [13.15]
1952:Johanna Elizabeth Gratama [13.16]
1957:Helenus Alexander Gratama [13.17]

12.13Nicolaas Johannes Gratama; geboren 1 aug 1929 te Den Haag, econ. drs., laatst secretaris van het Produktschap voor Wijn te Den Haag.
Hij trouwde 24 juni 1961 te Amsterdam met Hendrika Paulina Lam, geboren 12 aug 1937 te Amsterdam, dochter van Gerrit Lam en Maartje Geertruida Kool.
  Kinderen:1962:Tjeerd Nicolaas Gratama [13.18]
1963:Robert Michiel Gratama [13.19]
1966:Caroline Ingrid Gratama [13.20]

12.14Johanna Margaretha Gratama; geboren 4 feb 1932 te suikerfabriek Loewoeng Gadja (Cheribon).
Zij trouwde 22 mei 1954 te Casablanca met John Charles Godbey, geboren 26 sep 1927 te Jessamine County (Kentucky), zoon van Luther Dobbs Godbey en Ruth Thomas.

12.15Lucie Elisabeth Gratama; geboren 20 sep 1939 te Djombang (Soerabaja).
Zij trouwde 23 juli 1960 te Den Haag met Cornelis Bastiaan Alberti, geboren 11 dec 1936 te Amsterdam, zoon van Max Alberti en Sophie Cornelie Nederburgh.

12.16Anna Geertruida Gratama; geboren 27 juli 1921 te Zwolle.
Zij trouwde 24 feb 1955 te Vancouver met Wouterus van Bommel van Vloten, geboren 29 mei 1929 te Groningen, zoon van Cornelis van Bommel van Vloten en Aaltje Beltman.

12.17Jan Willem Jacob Gratama; geboren 2 okt 1922 te Zwolle, secretaris Verbond van Nederlandse Ondernemingen.

12.18Sibrand Gratama; geboren 6 feb 1924 te Zwolle, med. dr., arts Firestone International Company in Liberia, patholoog-anatoom Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.
Hij trouwde met Eskelina Bernarda Tjeenk Willink, geboren 11 okt 1932 te Zwollerkerspel, dochter van Jurrian Willem Tjeenk Willink en Adriana Gerardina van Dalen.
  Kinderen:1960:Jan Willem Christiaan Gratama [13.21]
1961:Adrienne Henriette Gratama [13.22]
1966:Jeanette Jacobine Gratama [13.23]
1966:Alexa Stephanie Gratama [13.24]

12.19Seerp Gratama; geboren 6 feb 1924 te Zwolle, directeur N.V. Levensverzekering Mij. Utrecht en N.V. Verzekering Mij. Holland (van 1859) te Utrecht.
Hij trouwde 24 mei 1952 te Delft met Pieternella Cornelia Cleyndert, geboren 16 mei 1925 te Gouda, dochter van Pieter Cornelis Cleyndert en Johanna Christina Wilhelmina Schalk.
  Kinderen:1953:Jan Willem Gratama [13.25]
1955:Johanna Christina Wilhelmina Gratama [13.26]
1959:Jacob Reinier Gratama [13.27]
1962:Eva Catharina Theodora Gratama [13.28]

12.20Gerard David Wolter Gratama; geboren 16 feb 1944 te Haarlem, makelaar onroerend goed (directeur Omaco Heemstede) en (beëdigd) makelaar classic cars.
Hij trouwde 25 sep 1970 te Zandvoort, gescheiden 19 okt 1994 te Haarlem met Willy Sibelia Platteeuw, geboren 26 juni 1946 te Amsterdam, dochter van Wilhelm Nicolaas Cornelis Platteeuw en Trijntje Gorter.
  Kinderen:1974:Mark Dirk Wolter Gratama [13.29]
1976:Tanja Sibelia Eleonore Gratama [13.30]
1983:Jochem Willem Gratama [13.31]

12.21Rudolf Wolter Gratama; geboren 13 juni 1945 te Voorburg, beroepsmilitair Kon. Landmacht.
Hij trouwde 4 nov 1969 te Den Haag, gescheiden 16 aug 1988 te Den Haag met Alida Geertruida Buitenhuis, geboren 22 mei 1947 te Den Haag, dochter van Cornelis Leendert Buitenhuis en Alida Cornelia Disseldorp.
  Kinderen:1971:Patricia Fiona Gratama [13.32]
1976:Ernest Ferdinand Gratama [13.33]

12.22Robert Gratama; geboren 31 okt 1948 te Den Haag, beroepsmilitair Kon. Landmacht.
Hij trouwde 21 dec 1977 te Nootdorp met Wilhelmina Maria Ruigrok, geboren 17 jan 1957 te Zoetermeer, dochter van Engelbertus Ruigrok en Johanna Maria Sebel.
  Kinderen:1984:Kirsten Angela Gratama [13.34]

12.23Jan Gratama; geboren 15 juni 1942 te Apeldoorn, hoofd Marketing en Verkoop Papierfabriek Doetinchem BV, reserve eerste luitenant Koninklijke Luchtmacht.
Hij trouwde 7 nov 1968 te Apeldoorn met Maria Adriana Verkooyen, geboren 7 sep 1946 te Apeldoorn, dochter van Cornelis Johannes Verkooyen en Susanna Berendina Wolbers.
  Kinderen:1972:Peggy Susan Gratama [13.35]
1974:Nicole Marian Gratama [13.36]

12.24Mechteld Gratama; geboren 27 dec 1945 te Apeldoorn, celliste/dirigente.
Zij trouwde 25 sep 1969 te Apeldoorn met Lodewijk Jacobus Gerardus Lindeboom, geboren 11 nov 1942 te Nijmegen, zoon van Jacobus Gerardus Lindeboom en Jantje Kuipers.

12.25Wolter Gratama; geboren 22 nov 1947 te Apeldoorn, Violist.
Hij trouwde 17 jan 1978 met Geertruida Hendrika Hengeveld, dochter van Willem Coenraad Hengeveld en Wilhelmina Pell.
  Kinderen:1978:Heleen Gratama [13.37]
1979:Reinier Gratama [13.38]


Generatie XIII
 
13.1Arnold Hugo Pieter Gratama van Andel; geboren 20 feb 1946 te Den Haag, Directeur Energie Bedrijf Nederland/ DSM NV.
Hij trouwde 11 sep 1971 te Apeldoorn met Hilda Louise Trouw, geboren 18 april 1946 te Groningen, dochter van Cornelus Gabriël Trouw en Helena Frederieke Volker.
  Kinderen:1973:Nicoline Louise Gratama van Andel [14.1]
1975:Maryo Egberdine Gratama van Andel [14.2]
1977:Willemijn Ernestine Gratama van Andel [14.3]

13.2Ernest Johan Willem Gratama van Andel; geboren 16 juni 1947 te Vught, Tandarts te Rotterdam.
Hij trouwde (1) 2 juli 1971 te Gouda, gescheiden 17 juni 1986 te Den Haag met Marianne Eline Constance de Jong, geboren 26 juli 1948 te Den Haag, dochter van Aart de Jong en Willy van der Helm.
  Kinderen:1972:Rosanne Gratama van Andel [14.4]
1974:Mette Gratama van Andel [14.5]
1975:Tamar Gratama van Andel [14.6]
1977:Aafke Gratama van Andel [14.7]
1980:Hugo Arthur Freseman Gratama van Andel [14.8]
Hij trouwde (2) 9 okt 1992 te Gouda met Erna Bernadette Slootjes, geboren 29 mei 1961 te Gouda, dochter van Hubertus Josef Maria Slootjes en Catharina Maria van Pommeren.
  Kinderen:1993:Wessel Freseman Gratama van Andel [14.9]
1994:Seerp Freseman Gratama van Andel [14.10]

13.3Hugo Herman Gijsbert Gratama van Andel; geboren 30 mrt 1950 te Vught.
Hij trouwde (1) 11 mei 1974 te Leiden, gescheiden 1 nov 1981 te Den Haag met Barbara Jet Wichers Hoeth, geboren 25 jan 1950 te Durban, dochter van W A Wichers Hoeth en F Kraus.
Hij trouwde (2) met Judith Elisabeth van der Kleij, geboren 15 feb 1954 te Voorburg, dochter van Frans van der Kleij en Theresia van der Maden.
  Kinderen:1985:Gilian Pieter Frans Gratama van Andel [14.11]
1988:Remi Hugo Gratama van Andel [14.12]
1991:Kasper Joris Gratama van Andel [14.13]

13.4Johanna Willinge Gratama; geboren 10 dec 1955 te Wapenveld.
  Kinderen:1988:Jochem Gratama [14.14]

13.5Jan Albert Willinge; geboren 6 juli 1957 te Wapenveld, Houthakker.
Hij trouwde 2 nov 1990 te Hattem met Jenneke Martha Maria ten Katen, geboren 10 jan 1956 te Hattem, dochter van Berend Harmen ten Katen en Johanna Wilhelmina van der Kolk.
  Kinderen:1991:Maarten Harmen Gratama [14.15]
1992:Thomas Jonathan Gratama [14.16]
1994:Mirte Maria Gratama [14.17]
1996:Anne Louise Gratama [14.18]

13.6Anna Catharina Maria Willinge Gratama; geboren 16 juli 1958 te Wapenveld, overleden 18 aug 1989 te Amsterdam.

13.7Louise Mathilde Willinge Gratama; geboren 3 mrt 1960 te Wapenveld, juriste gemeente Geldermalsen.

13.8Sibrand Hendrik Willinge Gratama; geboren 19 april 1961 te Wapenveld.

13.9Jonas Maarten Willinge Gratama; geboren 12 dec 1963 te Wapenveld, Fysiotherapeut.

13.10Seerp Daniel Willinge Gratama; geboren 11 mei 1965 te Wapenveld, advocaat en procureur.

13.11Maria Elisabeth Gratama; geboren 30 okt 1935 te Rotterdam.
Zij trouwde (1) 6 sep 1957 te Den Haag met Adriaan Leopold Otto Marie König, geboren 7 sep 1926 te Bussum, overleden 18 feb 1965 te Rotterdam, zoon van Willem Emile Adriaan Marie König en Anna Elisabeth Petronella del Court van Krimpen.
Zij trouwde (2) 25 okt 1967 te Rotterdam met Johannes Wilhelm Royer, geboren 29 jan 1924 te Den Haag, zoon van Johannes Albertus Royer en Maria Elisabeth de Marees van Swinderen.

13.12Jan Albert Willinge; geboren 13 aug 1939 te Rotterdam, grafisch ontwerper, docent School of Art & Art History van Universiteit van Iowa.
Hij trouwde 3 sep 1966 te Wassenaar met Lilian van Kregten, geboren 25 aug 1942 te Londen, dochter van Frits Otto van Kregten en Joanna Eskes.
  Kinderen:1968:Marcus Lambertus Gratama [14.19]
1971:Larissa Joanna Gratama [14.20]

13.13Wendela Margaretha Gratama; geboren 28 juni 1961 te North Vancouver (BC) Canada, werkzaam bij Holland America Line te Seattle (WA).
Zij trouwde 16 sep 1999 te Kirkland (WA) met Brian Kenneth Jackson, geboren 26 juni 1957 te Seattle, zoon van Boyd Reese Jackson en Betty Jo Winkle.

13.14Pieter Charles Gratama; geboren 9 sep 1964 te North Vancouver (BC), werkzaam als koopman voor Sid Eland Inc., Seattle (WA).
Hij trouwde 4 juni 1994 te Pasco(WA) met Candace Alane McFarland, geboren 2 juli 1970 te Reno, Nevada, dochter van Frank John McFarland en Sandra Kay Lund.

13.15Evert Johan Bernard Gratama; geboren 10 juli 1950 te Den Haag, Bedrijfsjurist.
Hij trouwde 29 mei 1976 te Wassenaar met Louise Johanna Wilhelmina de Raadt, geboren 22 april 1951 te Den Haag, dochter van Eugène Alphons Pieter de Raadt en Sieuwke Minke Jongsma.
  Kinderen:1979:Oetske Minke Elizabeth Gratama [14.21]
1981:Seerp Tjepke Gratama [14.22]

13.16Johanna Elizabeth Gratama; geboren 19 sep 1952 te Den Haag.
Zij trouwde 12 okt 1974 te Wassenaar met Benjamin Nierstrasz, geboren 30 mrt 1948, zoon van Johan Nierstrasz en Nellie Slotboom.

13.17Helenus Alexander Gratama; geboren 25 jan 1957 te Den Haag, Cardioloog.
Hij trouwde 6 sep 1986 te Wassenaar met Marie Elisabeth Eleonora Fechner, geboren 25 sep 1959 te Nijmegen, dochter van Frits Robert Fechner en Marie Cornelie Constance Petronella Minette de Chauvigny de Blot Koppert.
  Kinderen:1989:Bernard Edzerd Robert Gratama [14.23]
1991:Jeroen Sibrand Herbert Gratama [14.24]
1995:Feyco Seerp Gratama [14.25]

13.18Tjeerd Nicolaas Gratama; geboren 11 juni 1962 te Den Haag, elektrotechnisch ingenieur, wetenschappelijk medewerker TNO Den Haag.

13.19Robert Michiel Gratama; geboren 22 dec 1963 te Den Haag, bouwkundige, technisch medewerker gemeente Aalsmeer.

13.20Caroline Ingrid Gratama; geboren 18 mrt 1966 te Voorschoten, directiesecretaresse.
Zij trouwde 31 juli 1992 te Driebergen met Ronnie Cornelis Wesselo, geboren 13 mei 1964 te Gorinchem, zoon van Cornelis Wesselo en Geeske Martha Albertema.

13.21Jan Willem Christiaan Gratama; geboren 11 juni 1960 te Cavalla (Liberia), radiodiagnost.

13.22Adrienne Henriette Gratama; geboren 11 aug 1961 te Cavalla (Liberia), verzekeringsjurist.
Zij trouwde 18 sep 1988 te Rotterdam met Henri Constant van Geen, geboren 18 mrt 1960, zoon van Mathieu Constant van Geen en Carla Alfrieda Arda van Hoogstraten.

13.23Jeanette Jacobine Gratama; geboren 20 nov 1966 te Oss, beleggingsadviseur.
Zij trouwde 9 sep 1995 te Rotterdam met Gustaaf Eppo Broese van Groenou, geboren 28 juli 1959 te Nijmegen, zoon van Gustaaf Eppo Broese van Groenou en Agnes Norma Heuff.

13.24Alexa Stephanie Gratama; geboren 20 nov 1966 te Oss, advocaat en procureur.
Zij trouwde 12 juni 1993 te Delden met Bernard Johan Henri van Liemt, geboren 1021957 te Rotterdam, zoon van Bernard Johan Marie van Liemt en Gabrielle Henriette Kraayevanger.

13.25Jan Willem Gratama; geboren 8 mrt 1953 te Dordrecht, Dr. Daniel den Hoed-kliniek te Rotterdam.
Hij trouwde 28 mei 1990 te Noordwijkerhout met Maria Alida Petronella Oosterveer, geboren 1 jan 1956 te Den Haag, dochter van Wilhelmus Cornelis Adrianus Oosterveer en Margaretha Johanna Oosterwijk.

13.26Johanna Christina Wilhelmina Gratama; geboren 30 jan 1955 te Groningen.
Zij trouwde 6 mei 1988 te Hilversum met Timothy Dowdle.

13.27Jacob Reinier Gratama; geboren 18 feb 1959 te Dordrecht, werkzaam bij Philips Electronics.

13.28Eva Catharina Theodora Gratama; geboren 3 jan 1962 te Dordrecht, tolk-vertaler Frans.
Zij trouwde 2 juli 1939 te Driebergen met Johannes Radboud Jongeneel, geboren 7 sep 1959 te Reeuwijk, zoon van Willem Jongeneel en Grietje Slokker.

13.29Mark Dirk Wolter Gratama; geboren 29 april 1974 te Haarlem.

13.30Tanja Sibelia Eleonore Gratama; geboren 3 april 1976 te Haarlem.

13.31Jochem Willem Gratama; geboren 11 aug 1983 te Haarlem.

13.32Patricia Fiona Gratama; geboren 9 okt 1971 te Oosterhout.

13.33Ernest Ferdinand Gratama; geboren 27 okt 1976 te Den Haag.

13.34Kirsten Angela Gratama; geboren 19 jan 1984 te Delft.

13.35Peggy Susan Gratama; geboren 29 april 1972 te Haarlem.

13.36Nicole Marian Gratama; geboren 11 juli 1974 te Nijkerk.

13.37Heleen Gratama; geboren 19 mei 1978 te Groningen.

13.38Reinier Gratama; geboren 5 sep 1979 te Groningen.


Generatie XIV
 
14.1Nicoline Louise Gratama van Andel; geboren 27 mrt 1973 te Rotterdam.
Zij trouwde met Niek de Jong.

14.2Maryo Egberdine Gratama van Andel; geboren 14 jan 1975 te Rotterdam.
Zij trouwde 28 juni 2003 met Kenneth Olesen.

14.3Willemijn Ernestine Gratama van Andel; geboren 25 mei 1977 te Geleen.

14.4Rosanne Gratama van Andel; geboren 9 dec 1972 te Gouda.

14.5Mette Gratama van Andel; geboren 27 juli 1974 te Boskoop.

14.6Tamar Gratama van Andel; geboren 6 dec 1975 te Boskoop.
Zij trouwde 14 okt 2002 te Boskoop met René Jonckheere.
  Kinderen:2000:Kira Jonckheere [15.1]
2001:Zoë Jonckheere [15.2]

14.7Aafke Gratama van Andel; geboren 22 aug 1977 te Boskoop.

14.8Hugo Arthur Freseman Gratama van Andel; geboren 20 aug 1980 te Boskoop.

14.9Wessel Freseman Gratama van Andel; geboren 23 jan 1993 te Gouda.

14.10Seerp Freseman Gratama van Andel; geboren 15 okt 1994 te Gouda.

14.11Gilian Pieter Frans Gratama van Andel; geboren 7 april 1985 te Leiden.

14.12Remi Hugo Gratama van Andel; geboren 9 dec 1988 te Leiden.

14.13Kasper Joris Gratama van Andel; geboren 15 april 1991 te Leiden.

14.14Jochem Gratama; geboren 11 juni 1988 te Groningen.

14.15Maarten Harmen Gratama; geboren 30 jan 1991 te Wapenveld.

14.16Thomas Jonathan Gratama; geboren 1 dec 1992 te Wapenveld.

14.17Mirte Maria Gratama; geboren 22 aug 1994 te Wapenveld.

14.18Anne Louise Gratama; geboren 11 aug 1996 te Wapenveld.

14.19Marcus Lambertus Gratama; geboren 22 juli 1968 te Den Haag.

14.20Larissa Joanna Gratama; geboren 28 april 1971 te Wassenaar.

14.21Oetske Minke Elizabeth Gratama; geboren 24 april 1979 te Den Haag.

14.22Seerp Tjepke Gratama; geboren 6 sep 1981 te Den Haag.

14.23Bernard Edzerd Robert Gratama; geboren 1 aug 1989 te Maastricht.

14.24Jeroen Sibrand Herbert Gratama; geboren 16 mei 1991 te Maastricht.

14.25Feyco Seerp Gratama; geboren 22 feb 1995 te Lanaken (B).


Generatie XV
 
15.1Kira Jonckheere; geboren 21 mei 2000 te Boskoop.

15.2Zoë Jonckheere; geboren 6 aug 2001 te Boskoop.